Prisstatistik for oktober 2012

Nu er prisstatistikken for oktober 2012 tilgængelig.

Løvtræet

Generelt bevægede priserne sig et mindre nøk nedad fra september til oktober for både løv- og nåletræet.
For bøge-, aske- og egekævlerne var denne prisnedgang tydeligst i de gode sortimenter, hvilket også fremgår af den grafiske fremstilling af prisudviklingen.

På tværs af kvaliteter og dimensioner var middelpriserne lavere for egekævler i oktober end måneden før. Der var kun 20 indberettede handler fordelt på 14 sortimenter i oktober, så det er ikke muligt at specificere udviklingen for egetræet mere detaljeret. Dog har middelprisen på A-kvaliteten generelt været nedadgående fra oktober 2011 til oktober 2012. Priserne har i samme periode ligget højt sammenlignet med årene før (uden korrektion med forbrugerprisindex).

Askepriserne ændrede sig overordnet set forholdsvist lidt mellem september og oktober 2012. De dårligere kvaliteter (inklusiv ask solgt under kategorien ”uspecificeret”) og store dimensioner gik ned i pris, mens de resterende sortimenter steg en anelse i pris. Således faldt middelprisen på C-kævler på over 50 cm fra 502 kr. pr. m3 til 493 kr. pr. m3, mens middelprisen på BK-kævler mellem 40 og 49 cm i diameter steg fra 827 kr. pr. m3 i september til 862 kr. pr. m3 i oktober. Denne udvikling ses bedst i baggrundsdokumentet for oktobers prisoversigt.

Nåletræet

Nåletræpriserne udviste fortsat kun små udsving mellem september og oktober for alle de nåletræsortimenter Skovforeningen udarbejder prisstatistik for.

Prisen på langtømmeret af ”picea med flere” fortsatte en nedgang fra 397 kr. pr. m3 i september til 383 kr. pr. m3 i oktober. Prisen på langtømmeret af rødgran er derimod kun faldet 1 kr. pr. m3, til 398 kr. pr. m3 i oktober. Igennem 2012 har priserne for dette sortiment ligget ret stabilt omkring dette prisniveau.

For både korttømmer af rødgran og ”picea med flere” faldt priserne mellem september og oktober, efter en mindre stigning fra august til september. Rødgran korttømmerpriserne havde den største stigning efterfulgt af det største fald, fra 399 kr. pr. m3 til 377 kr. pr. m3.  Middelprisen for ”picea med flere”-kategorien faldt fra 360 kr. pr. m3 til 351 kr. pr. m3.

Emballagetræ-priserne ændrede sig marginalt mellem september og oktober. Således steg middelprisen på det hvide emballagetræ 2 kr. pr. m3 til 327 kr. pr. m3, mens den faldt 7 kr. pr. m3 for det røde emballagetræ til 324 kr. pr. m3. Mængden og antal af handler indberettet af hvidt emballagetræ steg fra 10 handler med samlet 906 m3, til 36 handler med samlet 1.894 m3, hvilket styrker oktober-statistikkens udsagnskraft. De indberettede mængder og antal handler forblev det samme for det røde emballagetræ – 11 handler med samlet 640 m3.

Der bliver fortsat indberettet få handler med cellulosetræ, men tendensen har gennem 2012 op til oktober været faldende middelpriser og solgte mængder, med enkelte udsving.

Energitræet gik den modsatte vej fra september til oktober, hvor både middelprisen for og mængden af det indberettede energitræ steg fra 198 kr. pr. m for 667 m3 indberettet, til 202 kr. pr. m3 for 1.630 m3 indberettet.