Prisstatistik for september 2013

... er nu tilgængelig.

Løvtræ

I september var der mindre prisfald i eg, mens bøg og ask oplevede et vist opsving.

Priserne steg overordnet set for de dyrere sortimenter af bøg, mens de forblev stabile for de billigere sortimenter. I forhold til udviklingen for A-sortimentet i den grafiske fremstilling af prisudviklingen er der det forbehold at der kun har været få indberetninger for denne kategori over de sidste fire måneder.

Også for eg har der været indberettet få handler i september. Udviklingen over de sidste 12 måneder har overordnet vist en svingende pris for de dyrere sortimenter. Derimod har de mindre dimensioner og de lavere kvaliteter af eg oplevet en mere stabil periode. Det har medført at den samlede middelpris på egekævler er steget igennem de sidste 3 måneder og nu ligger på 1.607 kr. pr. m3, hvilket svarer til prisniveauet fra sommeren 2011.

Priserne på ask er fortsat meget svingende, særligt for den bedre kvalitet. I september endte middelprisen på A-kvalitet i dimensionen 40-49 cm i diameter med at ligge på 1.640 kr. pr. m3 – det skal dog bemærkes at der har været meget få handler med ask af kvaliteten A. Derimod blev der indberettet mange handler og større volumener af de lave kvaliteter af ask, af større dimensioner. C-kævler af ask havde en middelpris på 544 kr. pr. m3 i september. Kævler af uspecificeret kvalitet er fortsat den dimension der bliver solgt mest af, og den havde for september en gennemsnitspris på 761 pr. m3.

Nåletræ

Langtømmer af både rødgran og ”picea med flere” oplevede en stigning i middelprisen fra august til september. I begge tilfælde har det været en prisstigning på tværs af kvaliteter. Middelprisen for uafkortet rødgrantømmer lå på 414 kr. pr. m3 i september.

Prisen på uafkortet “picea med flere” tømmer blev på 420 kr. pr. m3 og lagde sig derfor i den højere del af prisniveauet i perioden fra september 2012 til september 2013.

Korttømmer af både rødgran- og “picea med flere” fortsatte en fin prisstigning i september efter en stigning i august sammenlignet med juni og juli 2013. For rødgran korttømmeret opvejede opsvinget den lille nedgang der har været igennem 2013, og prisen er nu den højeste i mange år. Prisen endte i september med at ligge på 416 kr. pr. m3.

Middelprisen på ”picea med flere”-korttømmeret blev i september 378 kr. pr. m3 og har derfor lagt sig i den øvre del af prislejet hidtil i 2013.

For middelpriserne både på emballagetræ, energitræ og cellulose lider septembers statistik af få indberetninger af handler med disse sortimenter. Derfor er der en vis begrænsning på hvor meget der kan siges om den generelle udvikling i priserne for disse sortimenter i september.

For emballagetræet har der været indberettet 1.761 m3 hvidt træ og kun 67 m3 rødt træ. Middelprisen blev på 327 kr. pr. m3 for rødt emballagetræ og 383 kr. pr. m3 for hvidt emballage træ. Prisen for de røde træarter har således haft pæn stigning, mens prisen for de hvide træarter er faldet.

For energitræet blev i september indberettet samlet 2.328,9 m3. Den middelvægtede pris på disse handler er 215 kr. pr. m3 og 361 kr. pr. m3 for hhv. energitræ af nål og løv.

I august blev indberettet gode mængder cellulosetræ efter en lang periode med meget små mængder. Men i september går det desværre tilbage igen. Der er kun indberettet i alt 322 m3  rødgran og sitkagran og 480 m3 af “andet blandet nål”.