Prisstatistik for sommeren 2009

I år har der været ekstraordinært stille på råtræmarkedet hen over sommeren. Der er omsat ganske beskedne mængder og også på prissiden er optimismen til at overskue.

Løvtræ

Med hensyn til omsætning af bøg har markedet været historisk dårligt (se figur 1.), med dårligere priser på de bedste kvaliteter end set længe. De dårligste kvaliteter har dog været handlet i samme prisleje som tidligere.

Der er omsat en moderat mængde eg, med tanke på årstiden, dog uden salg af effekter i A-kvalitet. Til gengæld ser det ud til at noget af det bedste træ er solgt ned i B-kvalitet, hvor prisniveauet var stigende. Ask er også kun handlet i moderate mængder denne sommer, dog med ret dramatisk prisfald siden vinter. Igen i denne sommer har vi ikke modtaget indberetning om salg af ær, seneste handler i foråret var dog med stærkt reducerede priser.

Nåletræ

Uafkortet tømmer af rødgran blev i sommermånederne handlet i et leje lige over den 250 kr/m3, et prisniveau vi har set siden maj. Der har i sommeren været omsat en relativt høj mængde af både det uafkortede rødgran tømmer og af korttømmer fra rødgran, sidstnævnte dog i et prisniveau under de 250 kr/m3. Tømmer af sitkagran (Picea mfl.) har ikke været omsat i samme mængder, men prisniveauet har ligget på omtrent det samme som for rødgran.

Både emballagetræ, energitræ og cellulosetræ har været omsat i beskedne mængder hen over sommeren. Priserne har holdt samme niveau siden det store prisfald i foråret, med en gennemsnitspris for cellulosetræ og energitræ på omkring de 200 kr/m3 og med en gennemsnitspris på omkring 225 kr/m3 for emballagetræet.