Prisstatistikken for september 2009

Efter en usædvanlig stille sommer, burde råtræmarkedet så småt være ved at vågne i september. Det synes dog ikke at være tilfældet i dette efterår.

Efter en usædvanlig stille sommer, burde råtræmarkedet så småt være ved at vågne i september. Det synes dog ikke at være tilfældet i dette efterår.

I september 2009 er der ifølge indberetninger til prisstatistikken omsat ganske beskedne mængder, og også prisniveauet indikerer at markedet fortsat er presset.

Konkurrencesagen får indflydelse på prisstatistikken

Konkurrencesagen mod Skovforeningens Handelsudvalg og parter i skovbruget, får nu også indvirkning på prisstatistikken. Skov- og Naturstyrelsen træder af konkurrencemæssige årsager ud af samarbejdet om prisstatistikken, hvilket naturligvis vil kunne ses på de indberettede mængder.

Skov- og Naturstyrelsens indberetninger har dog hidtil været administrativt begrænset til maksimalt at udgøre 25 % af hvert enkelt sortiment i statistikken. Da SNS ikke nødvendigvis indberetter i alle sortimenter ved hver opgørelse, er det reelle tab af indberetninger til statistikken endnu mindre. Skovforeningen har ekstraordinært beregnet, hvor stor en mængde data som SNS hidtil har bidraget med i den offentliggjorte prisstatistik. Denne beregning viser, at det reelle tab af indberettede data for januar til september 2009 blot er på omkring 10 %. Dermed ser det ud til at prisstatistikken fortsat kan opretholde sin troværdighed, også under de nuværende retningslinjer for statistikkens tilblivelse.

Ved sammenligning af omsatte mængder over tid, bør der naturligvis tages højde for denne forandring af præmisserne for prisstatistikken.

Løvtræ

Markedet for løvtræ stod nærmest stille i september, som om sommeren 2009 for råtræmarkedet blev usædvanlig lang. En positiv undtagelse er bøg, hvor der er indberettet godt 1.400 m3 i september, dog med et reelt prisdyk på kævler af A kvalitet. Selv om der tages højde for at A kævler af bøg blot er repræsenteret i prisstatistikken ved 190 m3, er der tale om et bemærkelsesværdigt prisfald.

Eg handles fortsat i historisk lave mængder og til priser på 2005 niveau. Endnu værre forholder det sig for ask, hvor prisen det seneste halve år er styrtdykket til et hidtil uset niveau. Der er igen i september omsat samme beskedne mængder ask, som der stort set er gjort gennem det seneste år. Et niveau som ligger markant under det for skovejerne gunstige niveau i 2007 og 2008. Der er ikke indberettet ær til prisstatistikken siden april 2009.

Nåletræ

Der har generelt for nåletræet været omsat beskedne mængder hen over sommeren, hvilket er fortsat ind i september. For tømmeret så vi en tendens til en prisstigning i august måned, hvilket allerede i september viste sig ikke at fortsætte. Det uafkortede tømmer blev i september solgt til omkring 300 kr/m3, mens korttømmeret havde et gennemsnitligt prisniveau på mellem 250 og 275 kr/m3.

Der har sædvanen tro været roligt på markedet for energitræ i sommermånederne, og denne tendens fortsætter ind i september. Markedet for cellulose- og emballagetræ har også stået nærmest stille hen over sommeren. Priserne har holdt sig på nogenlunde samme niveau siden det store prisfald i foråret, med en gennemsnitspris for cellulosetræ og energitræ på omkring de 200 kr/m3 og med en gennemsnitspris på omkring 225 kr/m3 for emballagetræet.