Prisstatistikken i nyt design på Dansk Skovforenings hjemmeside

Efter at have været forsømt i mere end et år er prisstatistikken for dansk råtræ igen at finde på Dansk Skovforenings hjemmeside.

Prisstatistikken for dansk råtræ laves af Dansk Skovforening og baseres på  indberetninger af hugst og salg fra en række danske skove.

Statistikken opdateres hver måned, og på siden kan du finde de seneste 12. måneders tal.

Derudover udgives der kvartalsstatistikker og årsstatistikker, som også kan findes og hentes på siden.

For at give et billede af den historiske udvikling har vi lavet grafer, som giver et detaljeret overblik over pris- og hugstudviklingen for de 10 vigtigste sortimenter på det danske råtræsmarked. Det inkluderer forskellige arter af både nål og løv.

Prisstatistikken har fået et nyt udseende, men den har samme funktion som før.

Vi har forsøgt at gøre graferne mere overskuelige samtidig med, at du fortsat kan downloade baggrundsdata for de seneste måneder, kvartaler og år.

Sådan finder du prisstatistikken

Prisstatistikken er at finde i medlemsafdelingen (“For medlemmer” i sort topmenu). Her kan du se forskellige sider, blandt andet prisstatistikken.

Direkte link til:

Kan du ikke genkende billedet?

Kan du ikke genkende billedet, som prisstatistikken giver? Så er det måske dine salgstal, vi har brug for, så vores statistik dækker bedre.

Statistikken er baseret på faste indberetninger fra en række af Dansk Skovforenings medlemmer. Jo flere, der indberetter, desto mere troværdig bliver statistikken.

Indberetningerne er fuldt fortrolige. Vi modtager og behandler data efter en fast procedure, som sikrer fortroligheden.

Kontakt Lasse Zöga Diederichsen eller Tanja Blindbæk Olsen og få mere at vide om hvordan du kan bidrage til prisstatistikken.