Prisstigninger på nåletræ i Sverige

Det svenske marked for råtræ svarer igen oven på Gudruns hærgen. Priserne er steget pænt i de seneste 3 kvartaler.

Her bringes et uddrag af markedsartiklen i novembernummeret af Skoven:

Dæmpet stigning i papirmasse

Hvis en storm skulle komme, så var tidspunktet ikke det værste den nat i starten af januar 2005. For den svenske skov- og træindustri oplever nu de bedste konjunkturer i mange år. Markedet for papirmasse har været stigende gennem de seneste kvartaler på grund af den generelle økonomiske vækst i Europa og det høje forbrug af papirartikler. Netop nu ses en afmatning i det ellers spændte marked, og det danner grundlaget for en mere sund udvikling.

Kraftig stigning på savet træ

I hele Europa er efterspørgslen på bygningsartikler høj. Det gælder også Sverige som i øjeblikket har god vækst i byggeaktiviteten. Priserne på især skåret gran er derfor steget stærkt i de seneste måneder – eksempelvis en stigning på 70% siden maj 2006 for 1”x4” gran til loftforskalling, høvlet til 22 mm x 100 mm.

Svenske savværker har også nydt godt af prisstigningerne på det tyske eksportmarked for byggevarer. Her har der været prisstigninger i omegnen af 25-60% over de sidste tre kvartaler – idet priserne presses op af en vækst i byggeaktiviteten på 18% i første halvår af 2006. Savværkerne har nu ved indgangen til november slået produktionsrekord.

Piller og flis skæpper i kassen

Olieprisen er faldet under 60$ pr. tønde på det seneste, men mange husholdninger har forstået, at det kan være en god langsigtet investering at fyre med biomasse. Alene træpilleforbruget i de svenske hjem er steget med hele 72% i årets første 6 måneder sammenlignet med samme periode i 2005. Det gavner træindustrierne, som nu mærker reaktionen efter stormen i nåletræmarkedet.

Svensk råtræ stiger

Priserne på savværkstømmer i Sydsverige er steget fra et niveau omkring 245 kr / m3 i 3. kvartal af 2005 til godt 370 kr / m3 i 3. kvartal af 2006 (figur 1). Dette svarer til en foreløbig prisstigning på 50% – vel at mærke fra et historisk lavt niveau. En lignende udvikling ses på markedet for cellulosetræ. Det er i Sydsverige steget med godt 13% på et år. Prisstigningen er meget stærkere i Mellemsverige, som stort set ikke blev ramt af stormfaldet.

Effekten i det danske nåletræmarked

De gode konjunkturer for den svenske træindustri mærkes også i Danmark. Det skyldes, at mange af de faktorer, som påvirker de svenske markeder, også påvirker de danske. Effekten ses bl.a. på priserne for korttømmer af dansk gran, der langsomt har bevæget sig op efter stormfaldet.

I september måned lå priserne lidt over før-storm niveauet. Således blev et gennemsnitsparti korttømmer af gran handlet til 273 kr / m3 (figur 3), mens de bedre kvaliteter blev betalt en højere pris. Der er dog stadig langt op til de tyske priser som ligger i omegnen af 70-85 euro/m3 (450-550 kr/m3). Samtidig kan træarter som sitka, grandis og ædelgran nu afsættes forholdsvis nemt.

Ser man på priserne for cellulosetræ i Danmark, er situationen lige så opløftende. Siden marts 2006 er prisen steget med 50 kr / m3 for gran (september måned). Det normale prisspænd mellem frisk gran og blandet nål er genoprettet.

Afrunding

Udviklingen i den svenske træ- og skovindustri er til glæde for både savværker og skovejere, som efter stormfaldet nu nyder godt af medvindene fra de gunstige konjunkturer. Også i Danmark er der grund til optimisme, selvom det er vanskeligt at vide, hvor længe det varer, inden Gudruns søster kommer forbi.