Privat skov får sundhedspris af Region Sjælland

Skovforeningens demonstrationsprojekt i Kærehave Skov med blandt andre Ringsted Kommune, har udløst en sundhedspris til skovejeren Søren Paludan.

Skovforeningen påbegyndte i 2012 et demonstrationsprojekt sammen med Kærehave Skov, Ringsted Kommune, lokale foreninger og frivillige. Projektet skal øge Ringsteds trivsel ved målrettet brug af den private skov.

I oktober har ejeren af Kærehave Skov, Søren Paludan, modtaget Region Sjællands sundhedspris for sit arbejde i projektet. Prisen på 30.000 kr. er en af Danmarks mest prestigefyldte priser på sundhedsområdet.

Sundhedsprisen er stiftet for at sætte fokus på Den Sunde Region og går til en person, virksomhed, forening eller organisation der gør en særlig sundhedsfremmende indsats i regionen.

Dommerpanelet bestod af de tre regionsrådsmedlemmer Nicolai Nicolaisen, Kirsten Devantier og Jette Leth Buhl.

Motivationer for prisen og for projektet

Ved overrækkelsen af prisen til Søren Paludan sagde Nicolai Nicolaisen:

Søren Paludan er en ildsjæl med flere titler på sit visitkort: Skovejer, skovrider og selvstændig.
Kærehaveprojektet er et yderst vellykket samarbejde mellem en privat lodsejer og en kommune om at skabe bedre sundhed og trivsel for borgerne ved at udnytte mulighederne i naturen.
Basis for aktiviteterne i Kærehaveprojektet er opbygningen af en lang række faciliteter i Kærehave Skov, fx en naturfitnessbane, et handicapvenligt stisystem, borde, bænke, hvilesteder og afmærkede ruter. Der er særligt fokus på de grupper som er afhængige af at andre tager dem med ud i skoven som børn, ældre og handicappede.
En særlig del af projektet er kurser for pædagoger, lærere, plejepersonale, sundhedsmedarbejdere, hjælpere og frivillige som lærer at bruge skoven i deres arbejde med og for andre mennesker.
Besøgstallet i skoven er steget voldsomt, og mange forskellige grupper af borgere har taget godt imod tilbuddet.
Søren Paludan modtog prisen og sagde:
Mit store håb er at ideen kan blive udbredt over hele landet, og her kan en sådan pris måske være en øjenåbner.

Søren Paludan, ejer af Kærehave Skov, og Eva Skytte, naturvejleder og udviklingskonsulent i Dansk Skovforening. Foto: Gert Ellegaard, Region Sjælland.

Perspektiv for hele Danmark

Projektet i Kærehave er 2. fase i en langsigtet plan om at udvikle aktiviteter i private skove til fremme af borgernes trivsel og sundhed i samarbejde med kommunerne. Projektet er finansieret af Nordea-fonden, midler til landdistriktsudvikling (EU og Fødevareministeriet) og Naturstyrelsen. Det afsluttes sidst i 2013.

1. fase blev gennemført af Dansk Skovforening i 2009-2010 med projektet ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov”, finansieret af Nordea-fonden. Rapporten rummer masser af konkrete ideer til aktiviteter og samarbejder mellem private skove, kommuner og borgere.

Yderligere oplysninger

  • Eva Skytte, naturvejleder og udviklingskonsulent i Dansk Skovforening, mobil 4044 5508, es@skovforeningen.dk
  • Søren Paludan, ejer af Kærehave Skov, mobil 2020 3002, soren@paludan.com
  • Hanne Ahrensbøll, kommunikationschef i Region Sjælland, mobil 2329 7802, hal@regionsjaelland.dk