Privat skov lader brugerne bestemme

Pressemeddelelse: I en skov ved Faaborg kan brugerne nu selv planlægge aktiviteter og nye faciliteter i skoven. Det sker i et samarbejdsprojekt mellem Holstenshuus Gods, Faaborg-Midtfyn Kommune og Dansk Skovforening.

I Pipstorn Skov ved Faaborg får brugerne nu chancen for at planlægge og koordinere aktiviteter og nye faciliteter i skoven. Et lokalt brugerråd skal styre den organiserede brug af skoven og tage sig af de spørgsmål som skovens ejer ellers normalt tager sig af: Hvem må være hvor og hvornår, hvad må de lave og hvad det skal koste?

Projektet “Selvstyrende grupper i privat skov” er et samarbejde mellem Holstenshuus Gods, Faaborg-Midtfyn Kommune og Dansk Skovforening.  Formålet er at etablere et samarbejde med skovens forskellige brugergrupper og andre aktører om at øge skovens rekreative muligheder.

Alle interesserede borgere kan komme med forslag til hvordan skoven skal indrettes og bruges. På den måde kommer skoven til at afspejle brugernes behov. Projektet søger at tilgodese de mange interesser der er knyttet til skoven:

  • Forskellige brugergrupper ønsker plads og faciliteter til hver deres aktiviteter i skoven.

  • Kommunen ønsker at udbygge de rekreative muligheder og gøre kommunen til et grønt og blåt fri-luftsmekka – af hensyn til blandt andet folkesundhed, bosætning og turistindtægter.

  • Turisterhvervet ønsker gode og lettilgængelige oplevelsesmuligheder i naturen.

  • Skovejeren ønsker at skabe værdi for lokalsamfundet på et økonomisk bæredygtigt grundlag og at øge lokalsamfundets forståelse for skoven og dens drift sideløbende med skovbruget.

Demonstrationsprojekt

Det er et demonstrationsprojekt der skal vise hele landet hvordan private skove, kommuner, foreninger, institutioner og frivillige kan skabe et frugtbart og værdifuldt samarbejde. Det er et led i en serie af projekter gennemført af Dansk Skovforening med det fælles tema “Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov”.

Projektet er nu skudt i gang med en 10-årig aftale indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og skovens ejer, Ditlev Berner. Nordea-fonden har uddelt 1,3 mio. til projektet.

”Flere skal ud og opleve naturen. Det er sundt og godt. Det nyskabende samarbejde mellem privat skov, kommune, skovforeningen og lokale brugergrupper i Pipstorn Skov, er en af de mange gode muligheder for flere naturoplevelser, som også andre kan lære af”, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden som støtter gode liv.

Projektet er desuden støttet af Naturstyrelsens pulje til lokale grønne partnerskaber, af tips- og lottomidlerne til friluftslivet, af 15. Juni Fonden og af Realdania.

Kontakt

Dansk Skovforening: kommunikationschef Martin Einfeldt , 6170 8042, me@skovforeningen.dk

Pipstorn Skov, Holstenshuus Gods: skovejer Ditlev Berner,  6261 0311, ditlev@holstenshuus.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune:
  • Søren Kristensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, 7253 1688, skr@fmk.dk
  • Lene Høsthaab, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, 7253 1684, leh@fmk.dk
  • Projektkoordinator Alice Bjerge Rasmussen, Natur og Landskab, 7253 8056, alras@fmk.dk