Privat udskrivning af parkeringsafgifter

Læs om private skovejeres muligheder for at udskrive parkeringsafgifter til ulovligt parkerede biler i skoven.

Private skovejere kan udskrive parkeringsafgifter til bilister der parkerer ulovligt i indkørsler eller andre steder i private skove.

I praksis er der blot ét problem: At få afgifterne indkrævet.

Hvis bilisten ikke vil betale afgiften, må skovejeren trække synderen i byretten – på samme måde som private parkeringsfirmaer gør fx ved overskridelse af tidsbegrænsningen på private parkeringspladser.

Måske kan udskrivningen af parkeringsafgifter – også selvom skovejeren ikke tager retlige skridt til at få indkrævet beløbet – trods alt have en præventiv effekt.

Hvis ikke, kan skovejeren samle flere ubetalte afgifter til en bestemt bilist og så indbringe sagen for retten. En dommer vil formentlig, især hvis der er tale om gentagelsestilfælde og hvis der i øvrigt har været gode grunde til at udskrive afgifterne, dømme bilisten til at betale.

Men husk:

  • at have dokumentationen i orden, helst ved fotografering af bilen med angivelse af tid og sted.
  • at afgiftens størrelse ikke skal afvige væsentligt fra offentligt udstedte parkeringsafgifter.