Private skal betale kommunernes manglende vandløbvedligeholdelse

Naturstyrelsen har sendt forslag til ændring af vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planlægningsloven i høring.

Vigtigst er at kommunerne får øget mulighed for til at nedklassificere offentlige vandløb til private vandløb. Konsekvensen er at lodsejerne herefter skal betale vedligeholdelsesomkostningerne.

Nedklassifikationen er et særligt problem i de mange situationer hvor kommunerne (og tidligere amterne) ikke har overholdt deres regulativmæssige forpligtelser til at vedligeholde vandløbene. Her er der betydelig risiko for at lodsejerne kommer til at betale for myndighedernes manglende vedligeholdelse.

Som minimum bør lodsejerne nu kunne kræve at myndighederne bringer vandløbene i regulativmæssig tilstand inden man nedklassificerer og overlader regningen for fremtidig vedligholdelse til private.