Private skove til fremme af folkesundheden

Skovforeningen har siden 2009 arbejdet på projektet ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov”. Vi vil udvikle og afprøve effektive modeller for offentligt-privat samarbejde om at bruge natur til at fremme folkesundheden.

Naturen rummer store muligheder for at fremme folkesundheden og dermed skabe besparelser i sundhedssektoren og øget produktivitet på arbejdsmarkedet.

Masser af forskning og praktisk erfaring viser at natur kan øge menneskers trivsel, både når det gælder generel livsglæde, forebyggelse af sygdom og behandling af sygdom. Samtidig er naturen mangfoldig og tilbyder mange former for trivsel:

  • Fysisk, fx motion, frisk luft og sanseoplevelser.
  • Mentalt, fx ro, skønhed, fordybelse og udfordring af egne grænser.
  • Socialt, fx samvær og samarbejde med andre.

Skovforeningen vil udvikle trivselstilbud og sundhedsaktiviteter i private skove

70 % af Danmarks skovareal er privat ejet, og alt tyder på at samfundets efterspørgsel på sundhedsaktiviteter i disse skove vil stige.

Skovejerne har en klar interesse i at denne efterspørgsel håndteres gennem frivillige aftaler i et konstruktivt samarbejde med lokalsamfundet, og ikke resulterer i yderligere pres på skovejerne gennem indgreb og regler.

Langt det bedste og mest produktive er at samfundet og skovejerne samarbejder om at udvikle sundhedstilbud – på et frivilligt grundlag for alle parter.

Derfor har Skovforeningen siden efteråret 2009 arbejdet på projektet ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov”. Projektet går ud på at udvikle og afprøve effektive modeller for offentligt-privat samarbejde om at øge borgernes fysiske, åndelige og sociale trivsel ved brug af private skov- og naturarealer.

I al Skovforeningen arbejde er det afgørende for os at sikre at skovejerne ikke påføres økonomiske byrder eller begrænses i deres handlefrihed. Skovejerne skal have mulighed for helt efter eget valg at indgå i et positivt samspil med lokalsamfundet hvor brugerne også bærer deres del af byrden og forpligtelserne. På dette grundlag udvikles aftalemodeller som skovejerne kan bruge til at vurdere om de vil udvikle sundhedstilbud til fx kommunen eller konkrete brugergrupper. Eller om de helst er fri.

Ingen skovejer skal tvinges til at åbne sin skov mod sin vilje, heller ikke selv om samfundet efterspørger aktiviteter til gode formål som folkesundheden. Men de skovejere der gerne vil udvikle sundhedsaktiviteter i deres skove, får nu bedre muligheder for at gøre det og for dermed at give befolkningen store naturoplevelser.

Sådan griber vi det an: En proces i tre faser

Projektets første fase er finansieret med 400.000 kr. fra Nordea-fonden og afvikles i Ringsted Kommune. Formålet er at udvikle og analysere modeller for samarbejde mellem private skov- og naturejere, Ringsted kommune og andre interessenter (fx borgergrupper) om at øge trivslen hos kommunens borgere.

Vi har afholdt en workshop med foreninger og skovejere fra kommunen samt ressourcepersoner udefra. Workshoppen udviklede blandt andet en lang liste af ideer til aktiviteter i de private skove. Derefter har Skovforeningen analyseret de mest lovende ideer i forhold til deres målgrupper og tilsigtede effekter. Der er også sat aktiviteter i gang i praksis i kommunens private skove, nemlig udeskole og træplantning med børn for klimaet. Skovforeningen præsenterer resultaterne af denne første fase i sommeren 2010, blandt andet her på www.danskskovforening.dk og i månedsbladet Skoven.

Projektets anden fase bliver praktisk afprøvning og evaluering af udvalgte samarbejdsmodeller i Ringsted Kommune. Denne fase påbegyndes i 2010 hvis finansiering findes, og fasen forventes at vare flere år.

Projektets tredje fase bliver spredning af effektive samarbejdsmodeller til kommuner og lodsejere over hele landet. Denne fase forudsætter også at der findes finansiering, og det er uvist hvornår den kan sættes i gang.