Privatskovenes økonomi i 2005: Minus 1000 kr pr. hektar

Den endelige statistik for de private skoves regnskaber i 2005 er klar. Stormfaldet i januar 2005 gav nogle ekstra penge i kassen på kort sigt, men forårsagede et kraftigt fald i råtræmarkedet.

Skovforeningen modtog de sidste indberetninger til regnskabsoversigten i november 2005, og den endelige statistik for de private skoves økonomi i 2005 er hermed færdig.

Stormfaldet i januar 2005 gav nogle ekstra penge i kassen på kort sigt, men forårsagede et kraftigt fald i råtræmarkedet.

Skovenes indtægter fra andre aktiviteter end træproduktion er vokset.

På minussiden tæller rentestigningen. Den er dyr fordi skovene typisk er belånt for 50 % af ejendomsværdien.

Skovforeningens modelberegning for økonomien i en hektar privat skov i Danmark i 2005 ser således ud:

Privatskovens økonomi 2005. Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening

Modelberegning for privatskovenes økonomi, baseret på gennemsnitlige regnskabsresultater i 2005, 50% belåning af ejendomsværdien (som er cirka 54.000 kr), fordelt ligeligt på 1-årige flekslån og på 5% fast forrentede obligationslån. Resultatet før skat og uden aflønning til ejeren blev et underskud på 979 kr/ha.

Skovejerne kan bruge regnskabsoversigten til at sammenligne driftsøkonomien på den enkelte ejendom med gennemsnitsresultatet for den pågældende landsdel. Medlemmer af Skovforeningen kan købe regnskabsoversigten  for 150 kr + moms mens ikke medlemmer kan købe den for 300 kr + moms. Regnskabsoversigten kan rekvireres ved at sende en mail til: info@skovforeningen.dk

Læs hele artiklen om regnskabsanalysen af skovenes økonomi i 2005 fra januarnummeret af Skoven.