Produktansvarsforsikringen

Dansk Skovforening skal hermed erindre om, at skovejere, der ønsker at være dækket af den kollektive produktansvarsforsikring inden 1. april 2008 skal have indsendt det udsendte tilmeldingsskema med de krævede omsætningstal.

Dansk Skovforening skal hermed erindre om, at skovejere, der ønsker at være dækket af den kollektive produktansvarsforsikring inden 1. april 2008 skal have indsendt det udsendte tilmeldingsskema med de krævede omsætningstal.

Såfremt De ikke måtte have dette indberetningsskemaet, kan dette rekvireres i sekretariatet.