Projekt om skovlovens beskyttelse af små naturarealer (§ 28)

Biologistuderende Nicolaj Correl skriver i øjeblikket speciale om skovlovens beskyttelse af små naturarealer og ønsker mulighed for at gennemføre registreringer i en række udvalgte områder

Biologistuderende Nicolaj Correl skriver i øjeblikket speciale ved Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, med Naturstyrelsen som studievært.

Opgaven omfatter blandt andet en stikprøvevis undersøgelse af de små naturarealer i fredskov – arealer der er omfattet af § 28 i skovloven, og Nicolaj vil i den anledning kontakte en række udvalgte skovejere med en anmodning om at få lov til at gennemføre de nødvendige registreringer.

Undersøgelsen vil geografisk begrænse sig til Region Sjælland og Vestjylland (se kort).

Har du skov i disse områder, er det muligt at du vil blive kontaktet af Nicolaj Correl, og fra Skovforeningen opfordrer vi ejere til at være imødekommende. Nicolaj vil ikke gennemføre sine undersøgelser uden tilladelse fra ejeren.

De indsamlede data vil kun blive brugt til statistiske analyser, som skal give et billede af hvor udbredte og af hvilken kvalitet de beskyttede områder er i Danmark som helhed. Alle data vil blive anonymiserede i den færdige rapport.

Nicolajs undersøgelser har ikke noget at gøre med den registrering af § 3-arealer som Naturstyrelsen gennemfører i udvalgte kommuner i sammen periode (se nyhed om § 3-registreringer)