Pukkel af ansøgninger om stormfaldstilskud ekspederes i år

Mange skovejere har endnu ikke har modtaget tilsagn om stormfaldstilskud efter 2013-stormene. Og mange har set sig nødsaget til at genplante alligevel. Naturstyrelsen ansætter nu flere sagsbehandlere så alle resterende ansøgninger kan ekspederes i år.

Mange skovejere har undret sig over at de endnu ikke har modtaget tilsagn om stormfaldstilskud, selvom deres ansøgninger er indsendt for længst.

Og mange skovejere har, på trods af det manglende tilsagn, set sig nødsaget til at genplante stormfaldsarealerne allerede nu. Ellers mistes en vækstsæson, og arealerne vil gro yderligere til så plantning vil blive vanskeligere. Men når der plantes allerede nu, er det uden sikkerhed for at de indsendte ansøgninger bliver godkendt af Naturstyrelsen i den foreliggende form.

Naturstyrelsen oplyser at de er godt i gang med at behandle ansøgningerne

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge som Naturstyrelsen har modtaget dem i. Dog vil ansøgninger som omfatter oprydningstilskud blive behandlet først.

De første ansøgere har modtaget tilsagn om tilskud. Naturstyrelsen siger at alle ansøgninger vil være færdigbehandlet inden nytår.

Naturstyrelsen har stor forståelse for at ansøgerne har behov for at få svar snarest muligt, og Styrelsen anerkender at ansøgningerne burde have været behandlet hurtigere. Naturstyrelsen vil derfor ansætte flere sagsbehandlere så der bliver flere ressourcer til færdigbehandling af de resterende sager.

Skovforeningen finder det langstrakte forløb meget utilfredsstillende, men det er godt at Naturstyrelsen nu ansætter flere sagsbehandlere så sagerne kan afsluttes.