Rammerne for landdistriktspolitikken 2007-2013 er på plads

I slutningen af juni opnåede de europæiske landbrugsministre enighed om det kommende landdistriktspolitik for perioden 2007-2013.

Ved at udskyde diskussionerne om den samlede budgetramme og fordelingen mellem de enkelte medlemslande opnåedes der i slutningen af juni enighed mellem de europæiske landbrugsministre om det kommende Landdistriktspolitik for perioden 2007-2013.

Danmark har i de sidste forhandlinger fået sat meget fine aftryk på politikken. Også emne-områder, som Skovforeningen gennem de seneste år har kæmpet for skulle med ind i landdistriktspolitikken er medtaget.

Således har Skovforeningen argumenteret for, at ejernes produktion af bl.a. natur- og kulturværdier skulle medtages under Landdistriktsprogrammets finansieringsmuligheder.

Mulighederne for at støtte gennemførelsen af Natura 2000-beskyttelsen er en oplagt mulighed i det nye program. Også støtte til kultur- og fritidsaktiviteter indgår i det endelige program.

Den nye landdistriktspolitik er opdelt i tre akser:

  1. Vækst og udvikling – med styrkelse af konkurrenceevne og beskæftigelsesmuligheder
  2. Natur og miljø – særlig inden for Natura 2000 og Vandrammedirektivet
  3. Bedre livskvalitet – støtte til fritidsaktiviteter og kultur i landdistrikterne.

En af de danske topprioriteter har været at få støtte til innovation med under programmet, og det er lykkedes.

Skovforeningen vurderer, at det Landdistriktsprogram, som Danmark efterfølgende skal udforme inden for rammerne af den nye Landdistriktspolitik i EU vil fremme ejernes muligheder for at sælge natur- og kulturværdier til samfundet.