Rapport og konference om skovenes biodiversitet

2. marts afholdt WWF Verdensnaturfonden konference på Christiansborg hvor en række forskere fra Københavns Universitet præsenterede rapporten “Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove. En analyse af den nødvendige indsats, og hvad den betyder for skovens andre samfundsgoder”.

Rapporten belyser hvilke skovområder der bør prioriteres i en omkostningseffektiv indsats for bevarelse af de danske skoves biodiversitet. Rapporten undersøger også hvad sådan en indsats vil koste og hvad den kan betyde for skovens andre samfundsgoder. De vigtigste konklusioner er:

  • Mindst 75.000 ha løvskov  (= 13 % af skovarealet og 1,7 % af Danmarks landareal) uden træproduktion vil gøre en afgørende forskel for biodiversiteten.
  • Indsatsen skal omfatte skove i det meste af landet, både i skovrige og mindre skovrige egne.
  • En indsats i både statsskove og private skove er nødvendig. I det udpegede biodiversitetsnetværk på 75.000 ha er ca. 22.000 ha statsskov svarende til ca. 20 % af det samlede statsskovareal.
  • Differentierede driftsmål for skovene kan sikre både biodiversiteten og skovens andre samfundsgoder.
  • Der er en konflikt mellem biodiversitet og træproduktion. Ophør af træproduktion i biodiversitetsnetværket vil koste tabte indtægter. Denne omkostning anslås til 143 millioner kr. hvert år for de 75.000 ha skov. Der vil også være samfundsøkonomiske gevinster ved mere naturrig skov, men de er ikke opgjort.

Læs mere om rapporten i Skoven 3/2016 og 4/2016.

Entydig opbakning til frivillighed og betaling

Konferencen viste entydig opbakning til princippet om at bevarelse og udvikling af biodiversitet i private skove skal ske ved frivillighed og betaling til skovejerne.

Det gjaldt også i politikerpanelet hvor Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Alternativet var repræsenteret.

Skovforeningen tilfreds med sagens udvikling

Skovforeningen er meget tilfreds med den udbredte politiske forståelse og accept af nødvendigheden af frivillighed og betaling når private skove skal levere biodiversitet til samfundet.

Nu har debatten fået en solid analyse fra biologiske og økonomiske forskere af HVOR det giver mest mening at bevare skovenes biodiversitet og HVOR MEGET det vil koste at gøre det.

Næste skridt er finde ud af HVORDAN: Hvilke virkemidler skal samfundet og skovejerne bruge ude i skovene, hvor stor skal betalingen være for de enkelte virkemidler, og hvordan skal betalingen foregå?

Det vil Skovforeningen drøfte med politikerne, med Skovrådet og med de mange andre parter i debatten.

Ingen ved om politikerne, når det kommer til stykket, vil bruge 143 millioner kr. hvert år på biodiversitet i skovene. Den beslutning overlader vi til Folketinget. Det afgørende for os er hvad der sker bagefter: Når politikerne har besluttet hvor mange penge de vil bruge på biodiversitet, så skal pengene bruges på frivillige aftaler og godt samarbejde med skovejerne. Det giver nemlig mest biodiversitet for pengene.