Rapporten ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov”

Skovforeningen påbegyndte i 2009 et projekt til udvikling af et borgernes trivsel ved brug af privat skov i Ringsted Kommune. Læs rapporten med ideer til hvad private skovejere, kommuner, borgergrupper og andre kan samarbejde om.

Skovforeningen påbegyndte i 2009 projektet ”Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov”.

Nu foreligger rapporten fra projektets første fase. Formålet har været at udvikle og analysere modeller for samarbejde mellem private skov- og naturejere, Ringsted kommune og andre interessenter (fx borgergrupper) om at øge trivslen hos kommunens borgere.

Arbejdet er udført sammen med Ringsted Kommune, to konsulenter og en lang række ressourcepersoner fra patientforeninger, fritidsorganisationer og sundhedssektoren i og udenfor Ringsted Kommune.

Arbejdet blev finansieret af Nordea-fonden.

Resultater

Projektet første fase har resulteret i:

  • En lang liste af ideer til aktiviteter i skovene i Ringsted Kommune til fremme af borgernes trivsel (se alle ideerne på rå form i rapportens bilag 4) samt en analyse af de umiddelbart mest lovende ideer (rapportens kapitel 2). Mange af ideerne kan umiddelbart bruges over hele landet.
  • Et feltarbejde hvor trivselsaktiviteter blev sat i gang og afprøvet i praksis: Udeskole samt træplantning med børn for klimaet (kapitel 3).
  • Identificering af en række barrierer for brug af privat skov og natur til fremme af borgerne trivsel samt anbefalinger til at overkomme disse barrierer (kapitel 4).
  • Identificering af syv delprojekter der anbefales til praktisk afprøvning og evaluering (kapitel 5).

Status efter første fase

Skovforeningen søger nu en fortsættelse af projektet. Vi regner med i den næste fase at plukke blandt de mest lovende forslag som er samlet i rapportens kapitel 5 og videreudvikle og realisere dem ude i skovene i de kommende år.

Det overordnede formål er at udvikle og afprøve modeller for offentligt-privat samarbejde om at øge borgernes fysiske, åndelige og sociale trivsel ved brug af private skov- og naturarealer.

Læs mere om projektets baggrund i nyheden Private skove til fremme af folkesundheden.