Rasmus Grønborg Bak ansat som direktør i DSHwood A/S

Rasmus er 42 år, forstkandidat og har en stærk faglig og ledelsesmæssig baggrund. Rasmus kommer fra en stilling som jägmästere på Koberg og Gåsevadsholm Fideikommis i Sverige.

DSHwood har ansat Rasmus Grønborg Bak som ny administrerende direktør (CEO) med tiltrædelse senest august 2017. Rasmus vil afløse Jørgen Røge, der har været fungerende CEO siden november 2016. Jørgen Røge vil fortsætte i en kortere periode som seniorkonsulent indtil pensionering.

Rasmus Grønborg Bak, forstkandidat (42) har en stærk faglig og ledelsesmæssig baggrund. Efter en officersuddannelse og en uddannelse som forstkandidat på KVL med masterstudie i Universität Göttingen i Tyskland, har Rasmus været ansat først som skovfoged og afdelingschef i HedeDanmark og senere som skovrider i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland. Rasmus er i dag ansat som jägmästere på Koberg og Gåsevadsholm Fideikommis i Sverige, hvor han fratræder senest august 2017.

Vi er meget glade for, at det er lykkedes at ansætte Rasmus. Med sin solide baggrund og stærke personlige og ledelsesmæssige egenskaber er han er den rette person til at sikre det planlagte generationsskifte i ledelsen. DSHwood har en god position på markederne med udsigt til en positiv udvikling, hvilket et stærkt medarbejderteam med Rasmus i spidsen vil have store muligheder for at udvikle yderligere – med fortsat fokus på risikostyring og forudsigelighed i de finansielle resultater.

Vi ser frem til et fortsat stærkt og tæt samarbejde med selskabets kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Toke Foss, T: +45 40709600.

Om DSHwood

Med base i Fredericia og med 50 medarbejdere i 7 lande er DSHwood en global handelsvirksomhed, der handler med alle gængse råtræprodukter af løv- og nåletræ samt savet træ og biobrændsel. Gennem sit verdensomspændende netværk sikrer DSHwood tryg afsætning og forsyning af kvalitetstræ til møbelfabrikker, finerværker, savværker, cellulosefabrikker og varme- og energi værker til optimale priser for alle parter. Selskabet er ejet af Dansk Skovforening.