Regeringen dropper skovene i finansloven, men andre husker

Regeringen fortsætter i sit forslag til finanslov for 2010 med at fjerne de ordninger som fremmer bæredygtighed i de private skove. Men både Naturfredningsforeningen, SFs og De Konservatives miljøordførere taler nu om at der må penge til skovene.

Regeringen udsendte sidst i august sit forslag til finanslov for 2010. Som ventet vil regeringens stryge de hidtidige bevillinger til bæredygtig skovdrift – herunder til grønne driftsplaner og til etablering af løvskov – ligesom regeringen allerede i finansloven for 2009 strøg bevillingerne konsulentvirksomhed for bæredygtig skovdrift, produktudvikling i skovbruget og miljøvenlig produktion af juletræer.

Regeringen afviser således fortsat at udnytte skovenes enorme muligheder for klimaet, biodiversiteten og danskernes friluftsliv. Det er miljøpolitik med lukkede øjne, begge hænder på ryggen og hvor guldet bliver liggende på gaden.

Interessant er det dog at det nu ikke kun er skovbruget der protesterer over denne absurditet:

Danmarks Naturfredningsforening udsendte pressemeddelelsen “Finansloven fjerner naturen i skoven” med denne indledning:

Med finanslovsforslaget slår regeringen benene væk under de mange skovejere, der gerne vil bevare og forbedre livet for skovenes dyr, planter og insekter ved at beskytte og pleje de naturperler, som stadig eksisterer. Regeringen barberer nemlig samtlige støtteforanstaltninger væk.

Også politisk er der opmærksomhed på at skovpolitikken er i problemer efter skovene blev udeladt af Grøn Vækst. Til Altinget.dk udtaler SFs miljøordfører Ida Auken at hun ærgerer sig over at tilskuddene til privat skovdrift er droppet, mens De Konservatives miljøordfører Per Ørum Jørgensen mener at der kan og bør findes penge til blandt andet skov i den miljømilliard som regeringen har lagt på bordet i forbindelse med finanslovforslaget.

Hvorom alting er: Der sker intet politisk for skovene før regeringens skovpolitiske udvalg er nedsat og har arbejdet. Miljøministeren har lovet at udvalget sættes i gang i dette efterår – og det er det eneste regeringen har meldt ud indtil videre.