Regeringen enig med sig selv om milliarder til landdistrikterne

1. januar 2007 træder EU’s nye Landdistriktsprogram i kraft. Efter forhandlinger i hele 2006 er den danske regering den 4. oktober blevet internt enig om fordelingen af pengene.

Fordeling af pengene

1. januar 2007 træder EU’s nye Landdistriktsprogram i kraft. Det gælder til 2013. Hvert år vil Danmark få omkring 500 millioner kr fra EU’s landbrugsfonde til udvikling af landdistrikterne – og danske skatteydere skal så selv bidrage med et tilsvarende beløb.

Det har længe været ventet med spænding, hvordan Danmark vil bruge disse penge – ikke mindst i skovbruget som har mange muligheder at byde på i udvikling af landdistrikterne. Efter forhandlinger i hele 2006 er den danske regering den 4. oktober blevet internt enig om fordelingen af pengene:

  • 57% af skal gå til natur og miljø.
  • 43% af skal gå til vækst, nye arbejdspladser og livskvalitet i landdistrikter samt tværgående projekter.

Regler for udbetaling

Nu går Danmark så ind i et kapløb med tiden: Konkrete regler om hvordan pengene skal udbetales og bruges, fx af skovejere, skal nu forhandles med Folketinget og derefter godkendes af EU-kommissionen – alt sammen helst inden 1. januar 2007 hvor landdistriktsprogrammet træder i kraft.

Dansk Skovforening går nu til Regeringen for at sikre at skovbrugets placering i det danske landdistriktsprogram.

Rammerne for Landdistiktsprogrammet

Programmets overordnede formål er at udvikle landdistrikterne i EUs medlemslande. Hvert enkelt land kan fordele sin andel af pengene til 4 kasser indenfor disse rammer:

1. Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne.
Mindst 10 % af EU’s bidrag skal anvendes her. EU bidrager højst med 50% af landets udgifter.

2. Miljø og landskab.
Mindst 25% af EU’s bidrag skal anvendes her. EU bidrager højst med 55 % af landets udgifter her.

3. Forbedring af livskvalitet og diversificering af landdistrikternes økonomi.
Mindst 10 % af EU’s bidrag skal anvendes her. EU bidrager højst med 50% af landets udgifter her.

4. Tværgående projekter (”Leader”).
Mindst 5% af EU’s bidrag skal anvendes her.