Regeringen klar til at præsentere klimaplan

Regeringen vil i næste uge præsentere deres udspil til klimaplan for Danmark. Vi vil arbejde for at skovens store potentiale får en fremtrædende plads i planen.

Ved folketingets åbning i går lovede statsminister Lars Løkke Rasmussen at regeringen i næste uge vil præsentere dens nye luft- og klimaudspil.

Der vil efter statsministerens udsagn blive fokuseret på at reducere transportsektorens udledninger af CO2. En sektor der står for 25% af udledningerne i dag.

Her kan træbiomasse komme til at spille en vigtig rolle. Træbiomasse fra de danske skove kan bidrage væsentligt til den grønne omstilling, herunder til produktion af grøn gas der kan anvendes som brændstof i transportsektoren. Men det kræver handling nu.

Vi håber derfor at klimaudspillet fra regeringen kommer til at indeholde initiativer der understøtter en forsat øget dansk, bæredygtig træproduktion. Denne kan sikre en glidende overgang fra afsætning af træflis til el og opvarmning over til produktion af biobrændstof.

Skovene kan bidrage med meget mere

De danske skove har et stort potentiale for at kunne bidrage til gode klimaløsninger for Danmark.

Gennem fotosyntesen binder skovene luftens CO2 i træerne, den filtrerer luften og er med til at sænke temperaturen på jorden.

Det mest aktuelle problem er at standse udledningen af kulstof fra brug af de fossile ressourcer. Her kan produktion og anvendelse af træ gøre en stor forskel. Alle de produkter som i dag laves af fossil olie kan også produceres ud fra træbiomasse.

En større del af atmosfærens indhold af kulstof bør lagres skove og i træprodukter, som derigennem fungerer som et aktiv lager af kulstof.

Gennem en bæredygtig skovdrift kan skovene bidrage aktivt til gode klimaløsninger. Vi opfordrer derfor regeringen til at fremlægge initiativer der sigter mod at:

  • Plante mere skov.
  • Bruge mere træ til erstatning for fossile ressourcer.
  • Motivere skovejerne til en aktiv og bæredygtig skovdrift.