Regeringen udskyder brændeafgift

Skatteministeren bekræfter at der ikke kommer nogen lov om en brændeafgift inden jul. Skovforeningen er foreløbig glad, men kampen er ikke slut. Skatteministeren varsler fortsat at en afgift kommer.

Regeringen ønsker at gøre arbejdet ordentligt, og derfor har det taget tid at behandle de mange høringssvar grundigt. Dette arbejde har givet anledning til nogle overvejelser om, hvordan vi konstruerer den her afgift på den mest hensigtsmæssige måde.

Det skrev skatteminister Holger K. Nielsen 9. december i en mail til internetavisen Altinget.dk. Han bekræfter hermed at der ikke kommer nogen lov om en brændeafgift inden jul.

Det blev ellers aftalt i energiforliget i 2012 at afgiften skulle træde i kraft 1. januar 2014 som en del af en generel afgift på brændsler til rumvarme,  “forsyningssikkerhedsafgiften”.

Men skatteministeriets høringsudkast til lovforslag om brændeafgiften fra august mødte massiv kritik hos vælgere, forbrugere, virksomheder og organisationer. Der blev afleveret 47 høringssvar i september, og Skatteministeriet har endnu ikke offentliggjort dem i et høringsnotat.

Mest synlig er kritikken på facebooksiden Stop brændeafgiften som fik over 50.000 likes på sine første 2 måneder.

I oktober stod det klart at regeringen ikke kan samle enighed om brændeafgiften blandt energiforligets 7 partier. I november sprang tidsfristen for at få en lov vedtaget inden jul.

Nu skriver Holger K. Nielsen til Altinget:

Men jeg vil gerne understrege, at Energiaftalen ligger fast, og at aftalen selvfølgelig skal finansieres.

Skovforeningen er foreløbig glad

Foreningen er foreløbig glad for at den mest akutte risiko – en håbløs og skadelig lov vedtaget i hast uden konsekvensvurdering inden jul – er afværget.

Regeringen behøver ekstra tid fordi man har indset at afgiften ikke dur i den form som Skatteministeriet foreslog i august. Der er for mange skadevirkninger ved at pålægge træ en afgift på den måde.

Venstre er ikke overrasket

“Vi er så langt fra hinanden, at det er helt urealistisk, at vi skulle nå at blive enige i år. Så der er intet andet at gøre end at udskyde den,” siger Thomas Danielsen, Venstres ordfører i sagen:

Det er ingen tvivl om, at det, som er lagt frem nu, får man ikke oppositionen til at lægge stemmer til. Så derfor skal der ske nogle markante justeringer af forslaget,

Hvad nu?

Skatteministeren melder ikke noget om hvornår han regner med at et lovforslag om afgiften er klar. Kun at der kommer noget på et tidspunkt.

For Skovforeningen fortsætter arbejdet med at forklare og dokumentere for politikerne at:

  • Træ er en vedvarende, fossilfri og forsyningssikker energikilde.

  • Danmarks skove har rigeligt med træ til energi, og vi kan få endnu mere hvis samfundet vil bruge det. Uden at det går ud over skovenes naturværdier eller produktion af gavntræ.

  • Afsætningen af træ til energi, herunder brænde, har afgørende betydning for skovenes økonomiske bæredygtighed og dermed deres langsigtede pleje og udvikling.