Regeringens efterlader sit skovprogram i skuffen – ulæst

Efter udskrivningen af valget lader regeringen sit færdigskrevne skovprogram blive liggende i skuffen. Miljøministeren havde ellers lovet at præsentere det på Skovforeningens generalforsamling 28. maj - hvor hun nu har meldt afbud.

Efter Statsministerens udskrivning af valg til Folketinget, bliver regeringens længe varslede – og færdigskrevne – nationale skovprogram ikke trukket op af skuffen.

Miljøministeren havde ellers givet tilsagn om at præsentere skovprogrammet på Skovforeningens generalforsamling i morgen, den 28. maj. Men under en valgkamp afstår regeringen fra at lancere yderligere politiske initiativer. Derfor ved ingen i øjeblikket hvornår – eller om – skovprogrammet ser dagens lys.

Og Miljøministeren har meldt afbud til Skovforeningens generalforsamling.

Undervejs gennem hele 2014

Regeringen varslede oprindeligt at ville fremlægge sit skovprogram i efteråret 2014. Programmet skulle sikre helhed og balance i skovbrugets vilkår og sætte mål og rammer for Danmarks kommende skovpolitik.

Naturstyrelsen gennemførte derfor gennem hele 2014 en stor og vellykket proces med grundig inddragelse af skovenes mange interessenter.

Siden blev programmet ramt af forsinkelse på forsinkelse i Regeringen – for nu at ende med at blive liggende ulæst i en skuffe.

Skovforeningen er skuffet

Skovforeningen har i årevis efterlyst en reel og sammenhængende skovpolitik i Danmark.

Der er hårdt brug for Regeringens og Folketingets bud på hvordan skovene bæredygtigt skal kunne opfylde samfundets mange gode ønsker om mere træ (verdens mest miljøvenlige råstof) til byggeri, produkter og energi, mere biodiversitet, bedre oplevelsesmuligheder, flere arbejdspladser og alt sammen på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

Og der er hårdt brug for et Folketing og for ministerier (fx Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Skatteministeriet og Finansministeriet) der understøtter en sammenhængende skovpolitik og undlader at ramme skovene med lovgivning der modarbejder Danmarks skovpolitik.

Så snart en ny regering er på plads, vil Skovforeningen presse på for at få den sammenhængende skovpolitik som Danmark mangler så udpræget.

Og vi vil stadig meget gerne læse hvad den afgående regering skrev i sit fortsat mørklagte skovprogram.