Regeringens svigt i internationalt lys

De nordiske ministre for jordbrug, fiskeri og fødevarer mødtes 30. juni i Århus. Fra Danmark deltog Fødevareminister Hans Christian Schmidt.

På mødet blev diskuteret stormfaldet i Danmarks og Sveriges skove den 8. januar og hvordan de nordiske lande i fremtiden bør håndtere sådanne katastrofer.

Der var enighed om at der brug for et stærkt beredskab så de ramte skovejere ikke bliver holdt hen med tvivl og tomme løfter længe efter et stormfald er sket. Skovejerne må vide hvor de står så snart katastrofen indtræffer.

Den svenske regerings hurtige hjælp til de ramte skovejere blev holdt frem som det gode eksempel.

Det satte den danske regerings svigt i perspektiv: Straks efter stormfaldet 8. januar lovede man hjælp til de ramte skovejere. Men det man havde at byde på, var den gamle regerings stormfaldsordning – og så plukkede den nuværende regering de ramte skove for yderligere 30 millioner kr i skat af det faldne træ. Det har ingen dansk regering gjort før ved stormramte skove.

Skovforeningen fortsætter arbejdet for at få Regeringen til at tage problemerne i Danmarks skove alvorligt.

Yderligere oplysninger

Regionschef Michael Glud, Hedeselskabet: 8646 6450, mobil 4011 7600.

Afdelingschef Hans Hedegaard, Dansk Skovforening: 3324 4266, mobil 4025 7098.