Regeringsgrundlagets særlige betydning for skovene

Den nye regering har udsendt et regeringsgrundlag. Læs her hvilken betydning det har for skovene.

Med titlen ”Et friere, rigere og mere trygt Danmark” præsenterede Lars Løkke Rasmussen det regeringsgrundlag, som Venstre er blevet enige med Liberal Alliance og Konservative om.

Generationsskifte i virksomheder fritages helt for skat

Vækst og udvikling er fortsat grundstenen i det nye samarbejde. Den nye regering slår fast, at det skal være billigere og nemmere at drive virksomhed i Danmark. Der er flere betydende elementer, som vil være til gavn for skovbrugsvirksomhederne.

Skovforeningen glæder sig særligt over, at regeringen nu tager det sidste skridt til at afvikle den skadelige beskatning af generationsskifter i virksomheder. Med fjernelse af arveskatten er der skabt bedre incitamenter for langsigtet at udvikle skovbrugsvirksomhederne og derigennem skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen – men hvad med økonomien?

For mange danskere er skov lig med natur, og regeringen lægger op til en balance mellem beskyttelse og benyttelse af naturen. Indsatsen for biodiversiteten skal sikres ved gennemførelse af Naturpakken, samtidig med at regeringen vil fremme danskernes mulighed for at nyde naturen.

Skovforeningen understreger, at en rig natur bedst sikres gennem en bæredygtig drift af skovene.  Her savner vi fortsat, at regeringen i sin skovpolitik også inkluderer det tredje element – økonomien – da bæredygtig skovdrift er en balance mellem økonomiske, økologiske og sociale værdier. Vi ser frem til, at regeringen snarest fremlægger en samlet politik for skovene i form af et nyt nationalt skovprogram.

Den grønne omstilling fortsætter

Målet om, at Danmark i 2050 skal være uafhængigt af fossile brændsler, er fastholdt i regeringens nye oplæg. Et delmål er, at mindst halvdelen af Danmarks energibehov skal være dækket af vedvarende energi i 2030. Regeringen er endvidere klar til at påtage sig ambitiøse reduktionsmål i ikke-kvotesektoren, som hovedsageligt udgøres af landbrug og transport.

De danske skove vil kunne bidrage væsentligt hertil. Forudsætningen er, at regeringen giver en klar og langsigtet udmelding om biomassens rolle i energiforsyningen. Hermed er grundlaget på plads for skovejernes egen ekstra investering i foryngelsen af skovene, så biomasseproduktionen kan øges.

Vi ser derfor frem til, at regeringen inden udgangen af 2017 præsenterer en strategi for en omkostningseffektiv opfyldelse af Danmark reduktionsmål for 2030.