Regler for skove i randzoner

Efter medlemshenvendelser har Skovforeningen spurgt NaturErhvervsstyrelsen om hvordan Randzoneloven skal fortolkes når der er skov på en del af en randzone.

Lovens hovedregel er at der skal udlægges randzoner langs alle åbne vandløb og søer i landzone. Randzonen strækker sig maksimalt 10 meter fra vandløbets kant.

Der skal dog ikke udlægges randzoner langs vandløb i skov (og der er også undtagelser for haver, parker og lignende).

Hvis der kun er skov i en del af randzonen, falder den resterende del af randzonen principielt tilbage til hovedreglen. Derfor: Hvis et vandløb gennemskærer kanten af en skov så der er mindre end 10 meter skov på den ene side af vandløbet, skal der udlægges randzone uden for skoven. Dog aldrig længere væk end 10 meter fra vandløbskanten.

Nu skal kommunerne fastlægge den konkrete bredde af randzonerne. For medlemmerne kan det være gavnligt at kende ovenstående fortolkning i dialogen med kommunen.