Reglerne for stormfaldet i 2013 kommer 27. marts

Husk at anmelde stormfald senest lørdag den 15. marts 2014 til dit forsikringsselskab. Stormrådet godkender først på sit møde 27. marts de endelige regler for stormfaldet i 2013.

Husk at anmelde stormfald efter stormene 28. oktober og 5. december 2013 til det selskab hvor du har din basisforsikring. Fristen er på lørdag den 15. marts 2014.

Hvis du er forsikret gennem Gartnerne/Aon, skal anmeldelsen ske til Aon.

Anmeldelsesskemaet T1 og den tilhørende vejledning kan hentes på Stormrådets hjemmeside.

Herefter skal ansøgning om tilskud indsendes til Stormrådet senest den 15. september 2014.

De endelige regler for tilskud kendes endnu ikke

Stormrådet godkender først på sit møde den 27. marts de endelige regler for stormfaldet i 2013.

Reglerne udmøntes i en bekendtgørelse og en udførlig vejledning som umiddelbart efter Stormrådets møde bliver offentliggjort på Stormrådets hjemmeside. Det vil også på Skovforeningens hjemmeside være linket til dette materiale.