Regnskabsoversigten 2007 – Overskud på landsplan

Nu er privatskovbrugets regnskabsoversigt for 2007 kommet fra trykken. Her er tale om en analyse af et ganske fornuftigt år for dansk skovbrug. Skovenes regnskaber for året 2007 var som forventet en del bedre end årene forinden.

Nu er privatskovbrugets regnskabsoversigt for 2007 kommet fra trykken og sendt ud til deltagerne. Her er tale om en analyse af et ganske fornuftigt år for dansk skovbrug. Skovenes regnskaber for året 2007 var som forventet en del bedre end årene forinden.

Som et gennemsnit for hele landet steg resultatet af skovdriften med 155 kr/ha, fra -55 kr/ha i 2006 til 100 kr/ha i 2007. Dette er eksklusiv indtægter fra bivirksomhed, finansielle omkostninger og aflønning af ejer, Det er første år siden år 2000 skovdriften har givet overskud på landsplan og resultatet må tilskrives de gode afsætningsmuligheder i en mere end almindelig god økonomi. I diagrammet nedenfor ses at bivirksomhed er blevet en alt vigtigere faktor for økonomien i dansk skovbrug.

Samlet set præsterede det danske privatskovbrug en indtjening på 1.040 kr/ha i 2007 mod 1.044 kr/ha i 2006, som også var det bedste resultat i de seneste 10 år.

RSO 2007 - Overskud skovdrift

RSO 2007 – Overskud skovdrift

De samlede indtægter fra træproduktionen steg med 203 kr/ha til i alt 1.227 kr/ha. Set for hele landet over en bred kam, var det faldende omkostninger til skovning og transport, der gjorde udslaget. Indtjeningen på bivirksomhed fortsatte med at stige i 2007, hvor man øgede indtjeningen med 64 kr./ha til 866 kr/ha. Til gengæld faldt tilskuddene til skovdrift med 206 kr/ha til 162 kr/ha.

Skovejerne kan bruge regnskabsoversigten til at sammenligne driftsøkonomien på den enkelte ejendom med gennemsnitsresultatet for den pågældende landsdel. Medlemmer af Skovforeningen kan købe regnskabsoversigten for 150 kr. + moms, mens ikke medlemmer kan købe den for 300 kr. + moms. Regnskabsoversigten kan rekvireres ved at sende en mail til: info@skovforeningen.dk.

Læs hele artiklen om regnskabsoversigten 2007 i januarnummeret af Skoven.