Resultat af Skovforeningens medlemsmøder

Skovforeningen afholdt tre medlemsmøder i november, og de trak samlet mere end 100 deltagere. Skovforeningens bestyrelse modtog mange konstruktive forslag og synspunkter til de politiske prioriteringer.

Skovforeningen afholdt tre medlemsmøder i november – den 3. i Viborg og Fredericia og den 9. i Herlufmagle.

Formålet med de regionale medlemsmøder er at styrke Skovforeningens lokale arbejde og dialogen med medlemmerne om aktuelle politiske emner. Baggrunden er at Skovforeningens bestyrelse har besluttet at foreningen frem til generalforsamlingen den 25. maj 2011 vil undersøge hvordan medlemmerne bedst involveres i det politiske arbejde og hvordan det bedste mødetilbud sammensættes under hensyntagen til tids- og ressourceforbruget.

Emnerne for møderne var:

1. Revision af PEFC’s skovstandard.

 • Hvordan bliver processen?
 • Hvad gør Skovforeningen?
 • Hvordan kan Skovforeningens medlemmer påvirke arbejdet?

2. Fremtidens politik for de danske skove.

 • Hvad sker der i Skovpolitisk Udvalg?
 • Hvad gør Skovforeningen?
 • Hvilke resultater forventer vi?

3. Fremtidens anvendelse træ til energi.

 • Hvad anbefaler Klimakommissionen?
 • Hvad gør Regeringen?
 • Hvad gør Skovforeningen?

4. Natura 2000- og vandplanerne.

 • Hvilke indflydelsesmuligheder har skov- og naturejerne?
 • Hvad kan Skovforeningen hjælpe ejerne med?

Samlet tiltrak møderne lidt mere end 100 deltagere, og alle udtrykte tilfredshed med mødeindholdet. Dog efterlyste flere mere tid til møderne så der opnås bedre mulighed for at netværke mellem mødedeltagerne.

Skovforeningens bestyrelse modtog mange konstruktive forslag og synspunkter til de politiske prioriteringer. Blandt andet var der opbakning til målsætningerne for revisionen af PEFCs danske skovstandard som Skovforeningens referencegruppe havde foreslået.

Vi vurderer at møderne har været vigtige for at styrke foreningens arbejde og prioriteringen af indsatsen i forhold til medlemmernes ønsker.

Tak for de udfyldte evalueringsskemaer som sammen med evalueringerne fra periodens skovkredsmøder vil indgå i bestyrelsens beslutningsgrundlag for hvordan Skovforeningens fremover kan sammensætte de bedste lokale medlemstilbud.