Revideret PEFC ordning i offentlig høring

En arbejdsgruppe under PEFC Danmark har siden foråret arbejdet på at revidere den danske PEFC certificeringsordning for bæredygtig skovdrift. Nu ligger et første udkast klart og er sendt i offentlig høring

Den danske PEFC certificeringsordning nærmer sig sit 5 år og skal derfor efter krav fra PEFC Council revideres.

En arbejdsgruppe nedsat af PEFC Danmark har gennem længere tid og 5 møder udarbejdet et forslag til revision af ordningen.

Offentlig høring

Alle med interesse i den danske PEFC certificeringsordning gives nu mulighed for at kommentere på den reviderede ordning og de dertil hørende dokumenter.

Høringsmaterialet kan findes kan hentes på PEFC Danmarks hjemmeside.

Fristen for at indsende bemærkninger er: 20. december 2006.

Bemærkninger skal sendes til PEFC Danmark på mail eller pr. post.