Revision af den danske PEFC-ordning

Dansk Skovforeningen inviterer alle medlemmer med ønsker til den danske PEFC-certificeringsordning til at deltage i den referencegruppe, som skal formulere vores konkrete ønsker til PEFC Danmarks skovstandard. Første møde den 29. oktober.

Den danske PEFC-certificeringsordning skal revideres og Dansk Skovforening deltager i de to arbejdsgrupper, der skal stå for revisionen.

Skovfoged på Bregentved Jesper Jørgensen repræsenterer Dansk Skovforening i den arbejdsgruppe der skal revidere skovstandarden, mens afdelingsleder Tanja Blindbæk Olsen repræsenterer Dansk Skovforening i den mere tekniske arbejdsgruppe.

Alle medlemmer der har ønsker til ændringer af ordningen eller har erfaringer med den eksisterende ordning inviteres til at deltage i den referencegruppe, som skal formulere Dansk Skovforenings ønsker til den danske PEFC-ordning.

Referencegruppens arbejde

Referencegruppen ledes af skovfoged Jesper Jørgensen, Bregentved. Dansk Skovforenings repræsentant i PEFC Danmark’s bestyrelse Ditlev Berner vil også deltage i referencegruppen.

Referencegruppen skal formulere de ønsker og det konkrete mandat som Jesper Jørgensen kan bringe med til forhandlingerne i PEFCs arbejdsgruppe til revisionen af skovstandarden.

Referencegruppen refererer til Dansk Skovforenings bestyrelse.

Referencegruppen mødes første gang tirsdag den 29. oktober kl. 15.00-17.30 på Bregentved godskontor, Koldinghus Alle 1, 4690 Haslev.

Gruppen forventes at afholde yderligere ca. 1-2 møder i løbet af vinteren foråret 2019/2020, alt efter hvordan gruppens medlemmer vælger at tilrettelægge arbejdet i forhold til forløbet af PEFCs revisionsproces.

Referencegruppen afslutter sit arbejde når revisionen af den danske PEFC-skovstandard er endeligt afsluttet.

Tilmelding til gruppen

Medlemmer der er interesseret i at deltage i referencegruppen bedes henvende sig til afdelingsleder Tanja Blindbæk Olsen på to@skovforeningen.dk eller telefon 2537 1977.