Revision af tilskudsordninger

Der pågår forhandlinger omkring kommende muligheder for tilskud finansieret af EU i perioden 2023-2027.

EU’s fælles landbrugspolitik tegner også skovene

Landbrugsstyrelsen er i fuld gang med arbejdet med fremtiden for den fælles landbrugspolitik i EU – den strategiske CAP-plan for 2023-2027. Der er en parallel proces mellem EU-forhandlingerne om det kommende forordningsgrundlag, de nationale landbrugsforhandlinger og udarbejdelsen af forslaget til en strategisk CAP-plan.

Den nye CAP har betydning for muligheden for at søge tilskud til de skovordninger, der modtager midler fra EU. Det drejer sig pt. om privat skovrejsning og skov med biodiversitetsformål. Vi har i Dansk Skovforening blandt andet opfordret Landbrugsstyrelsen til, at der igen åbnes mulighed for at modtage tilskud til en form for grøn driftsplan i den kommende periode.

Høring forventes i efteråret

Styrelsen er ved at forberede CAP-planen til offentlig høring i efteråret. Evalueringen og den strategiske miljøvurdering af CAP-planen bliver gennemført af et eksternt konsulentfirma. Når de nationale forhandlinger og EU-forhandlingerne er på plads, vil CAP-planen blive tilrettet i overensstemmelse hermed.

Tidspunktet for den offentlige høring vil afhænge af, hvornår EU-forhandlingerne og de nationale forhandlinger bliver afsluttet. Forslaget til CAP-plan skal sendes til Kommissionen senest den 31. december 2021, så det bliver en presset proces.