S og SF vil have mere urørt skov

Naturudspil fra SF og S foreslår mere skov udlagt til naturformål: Staten skal købe eller bytte sig til 20.000 ha privat skov. Vi må have garanti for at det skal ske på basis af aftaler med skovejerne.

Et nyt naturudspil fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti indeholder 7 forslag, som skal forbedre den danske natur. Et af forslagene går på at udlægge urørt skov på 75.000 hektar. Partierne foreslår at halvdelen af statens areal udlægges som urørt skov (55.000 ha) og at de resterede 20.000 ha udlægges i privat skov:

”Herudover skal 20.000 hektar privat skov på sigt være udlagt til urørt skov enten ved at bytte eller opkøbe privat skov”

Det er positivt at partierne anerkender de store værdier private ejere har skabt i deres skove, og at partierne derfor foreslår at staten køber eller bytter sig til 20.000 ha privat skov.

Det skal være en forudsætning, at begge dele bygger på frivillige aftaler og markedsvilkår. Det er grundstenen i andre succesfulde jordfordelingsaftaler, som kendes især fra landbruget. Vi savner dog også muligheder for at de ejere, som har opbygget de værdifulde skove, på grundlag af frivillige aftaler med staten fortsat kan blive boende og eje urørte skove. Statens opkøb af skov er en tvangsfri – men også dyr – vej til at skabe mere urørt skov.

Attraktive betalingsordninger virker

Regeringen er allerede i gang med at gennemføre den gældende plan for udlæg af urørt skov på private arealer. Her gennemføres aftalerne gennem frivillighed og mod betaling, så skovene bliver i privat eje.

Den model er succesfuld. Sidste år søgte mere end 45 private ejere om at udlægge dele af deres skov som urørt, men den afsatte pulje rakte kun til at tage imod tilbuddet fra 6 ansøgere. Miljøstyrelsen er derfor allerede nu i gang med en ny model for udlæg af urørt skov efter en licitationsmodel, som vi mener er særlig velegnet for at indfri de politiske mål.

Udspillet fra S og SF indeholder ikke konsekvenser for andre af skovenes vigtige funktioner: Hvordan vil politikerne sikre at vi får mere træ og mere skov, når så store arealer afsættes til ensidige biodiversitetsformål?  I den grønne omstilling af samfundet får vi brug for mere miljøvenligt træ til både produkter og energi, og skove med aktiv træproduktion fjerner klimaskadelige klimagasser. De formål kan de urørte skove ikke bidrage til, så vi må have en plan for mere produktiv skov og nye skove andre steder.