Så skete der noget

Regeringen vil genoplive tre ordninger som den tidligere regering fjernede fra finansloven i 2009: Naturplaner, løvskov og biodiversitet. Nu skal skovbruget vise at samfundets penge er givet godt ud. Så skal samfundet nok komme tilbage og købe mere.

Man kan blive glad for lidt når man har ventet længe nok.

Nyt liv til tre ordninger

Vi er glade for at regeringen vil genoplive de tre ordninger som den tidligere regering fjernede fra finansloven i 2009: Naturplaner, løvskov og biodiversitet.

Allerede i 2008 blev de tre andre skovordninger fjernet: Rådgivning, produktudvikling og miljøvenlige juletræer.

Så i de seneste tre år har Folketinget ikke brugt en krone på at give de private skove mulighed for at udvikle sig i den retning som politikerne ønsker. I det lys er det et vigtigt første skridt at regeringen igen vil investere i skovene.

30 millioner kr. over tre år er forhåbentlig kun en begyndelse. Det er brug for flere og større politiske initiativer hvis skovene skal realisere de enorme muligheder for Danmarks miljø, natur, klimaregnskab, folkesundhed, trivsel og beskæftigelse på landet som samfundet efterspørger.

Det forudsætter at Danmarks skove bliver økonomisk bæredygtige. Det handler ikke om at opfinde driftsstøtteordninger for skovbruget, men om:

  • At betale for de værdier og produkter som samfundet efterspørger så der kan skabes flere af dem.
  • At tilpasse skatteordningerne så Danmarks skove ikke drænes for penge når der ikke er indtægter, og så skovene får samme økonomiske vilkår som de konkurrerende skove i vore nabolande.

Skovforeningens mål

En finanslovbevilling til at samfundet kan købe naturværdier i skovene er en blid start. Nu gælder det i første omgang om at regeringens forslag skal helskindet igennem finanslovsforhandlingerne. Bagefter skal indholdet på plads, og der vil Skovforeningen arbejde for:

  • At de gode erfaringer fra ordningen ”grønne driftsplaner” i 00’erne bliver videreført i den nye ordning som regeringen kalder ”naturplaner”.
  • At årtiers erfaringer fra løvskovordninger bliver brugt så samfundet får mest og bedst mulig løvskov for pengene.
  • At biodiversitetsordningen udnytter alle skovenes mange muligheder for at øge biodiversiteten, fx plukhugst, stævning, græsning, vådområder, dødt ved, dyrehaver med vinterfodring – og ikke lader sig forblænde af fx Det Miljøøkonomiske Råds uforståeligt ensidige anbefaling af urørt skov og naturnær drift som skovenes eneste veje til større biodiversitet.

Når disse ordninger forhåbentlig er i funktion fra 2013, skal skovbruget vise at samfundets penge er givet godt ud.

Der skal skabes resultater i form af gode skovplaner, mere løvskov og mere biodiversitet.

Så skal samfundet nok komme tilbage og købe endnu mere.