Sådan fælder og kløver du brænde sikkert

Det er sæson for selvskovning, og efterspørgslen er netop nu endnu højere, end den plejer at være, på grund af de stigende energipriser. Men selvom det kan være oplagt at tage en tur i skoven for at hente brænde, er det vigtigt, at du som selvskover overholder retningslinjerne – og at du som skovejer kender til din pligt til at oplyse selvskovere om reglerne. Find dem her.

Netop nu er det sæson for selvskovning og sankning i skovene, og de private skove har oplevet en markant stigende efterspørgsel på selvskovning og sankebrænde som følge af de stigende energipriser.

Men det er også aktiviteter, der hvert år medfører skader med motorsav, rundsav og økse. Tallet er steget støt siden 1998. Især hænder og fingre skades, og i 5-6 tilfælde fører det til amputationer. Det er primært uprofessionelle, der kommer til skade med motorsav, og det tyder på manglende viden om sikkerhed og vedligeholdelse af materiel.

Mange ulykker kan imidlertid undgås ved brug af personligt sikkerhedsudstyr og en vedligeholdt motorsav samt ved at følge helt simple sikkerhedsråd.

Skovejere skal desuden være opmærksomme på, at alle, der arbejder i skove – også selvskovere, der i fritiden arbejder i skoven – skal overholde de samme regler og love, som gælder for professionelle skovarbejdere, dvs. arbejdsmiljøloven. Skovejeren har en forpligtelse til at oplyse selvskovere og sankere om reglerne.

Vi anbefaler derfor alle – både skovejere, forvaltere, selvskovere og sankere – at læse og følge de gode vejledninger, der er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet, BAR Jord til Bord. Dansk Skovforening har deltaget i udarbejdelsen af vejledningen og folderen

 

Den grundige: Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning

Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning (PDF-fil) henvender sig til skovejere, selvskovere og sankere.

Den handler om personligt sikkerhedsudstyr, motorsavens vedligeholdelse, arbejdets tilrettelæggelse, hvis skaden sker, kurser i brug og vedligeholdelse, lovgivning, ansvar og forsikring.

Vejledningen behandler ikke sikkerhedskrav til andre tekniske hjælpemidler end motorsav, fx traktor eller kløvningsmaskine.

Den praktiske: Folder til sankere

Arbejdsmiljøloven gælder også for sankere i privat ærinde i skoven og betyder, at alt arbejde skal foregå sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Kommer en selvskover til skade og ikke har overholdt loven, risikerer han at miste retten til erstatning fra sit forsikringsselskab.

Folderen Sikkerhed ved selvskovning og sankning (PDF-fil) gengiver i korte træk kravene til sikkerhed og adfærd ved selvskovning og sankning.

Folderen findes også i en version med en blanket til brug ved tilladelse til selvskovning og sankning (PDF-fil).

Køb brænde direkte fra skoven

Find private skove, der sælger brænde, her på hjemmesiden.

Er du medlem af Dansk Skovforening, kan du gratis tilmelde dine brændeprodukter til kortet med brændesalg (kræver login).