Sådan kan du dokumentere at din flis er bæredygtigt produceret

Energiproducenternes aftale om at købe dokumenteret bæredygtigt energitræ er nu trådt i kraft og den nationale SBP-risikovurdering er meget tæt på at være færdig. På den baggrund arrangerer energiproducenterne en workshop den 11. oktober.

Den nationale SBP-risikovurdering, der skal hjælpe danske leverandører af flis med at dokumentere at deres flis er bæredygtigt produceret, er så godt som færdig.

Den identificerer to emner i flisudtaget, hvor der er en risiko:

  • ved flisudtag i løvskov og i uensaldrende skov er der risiko for at ødelægge nøglebiotoper (PDF-fil).

Dels fordi nøglebiotoperne ikke nødvendigvis er kortlagt og dels fordi man ikke nødvendigvis har en fast procedure for, hvordan man får informeret manden i skovningsmaskinen om, hvor og hvad han skal køre udenom.

Se Skovforeningens anbefalinger til sådanne procedurer i forbindelse med håndtering af due diligence forpligtelsen i EU’s Tømmerforordning (kræver medlemslogin).

Den nationale SBP-risikovurdering er et øjebliksbillede af flishåndteringen. Risikovurderingen skal revideres, hvis der sker store forandringer og minimum hvert 5. år.

Workshop om hvordan man kan efterleve Brancheaftalen

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme, der repræsenterer de danske energiproducenter, afholder en workshop om, hvordan flisleverandører kan efterleve brancheaftalen, tirsdag den 11. oktober hos DONG i Gentofte (PDF-fil).

Workshoppens målgrupper er:

  1. Kraftvarmeværker, der er omfattet af krav om rapportering;
  2. Andre kraftvarmeværker;
  3. Leverandører af biomasse der skal opfylde dokumentationskravene.

Der vil efterfølgende blive linket til materialet fra workshoppen på Skovforeningens hjemmeside.

Baggrund

Brancheaftale – energiproducenternes aftale om at stille krav til flis- og træpilleleverandører

Energiproducenterne vedtog i 2014 en brancheaftale om at købe dokumenteret bæredygtigt træ til deres energiproduktion.

Brancheaftalen er netop trådt i kraft med krav om at 40% af energiproducenternes træindkøb i 2016 skal være dokumenteret bæredygtigt. Andelen af træ, der skal være dokumenteret bæredygtigt, stiger frem mod 2019, hvor 90% af al energitræet skal kunne dokumenteres.

Alle energiproducenter er forpligtede af aftalen, men forløbelig skal kun værker på 20 MW eller derover kunne dokumentere deres indkøb.

Tre dokumentationsveje for træflisen

Som sælger af flis er der 3 måder du kan dokumentere overfor energiproducenten, at din flis er bæredygtigt produceret:

  1. Du kan sælge PEFC eller FSC certificeret træ;
  2. Du kan lade dig SBP-certificere; eller
  3. Du kan dokumentere flisens bæredygtighed på anden måde

Ad1: Er din skov PEFC og FSC certificeret, er det nok at sælge med claim om at træet er certificeret.

Ad2: I erkendelse af at der ikke er PEFC- eller FSC certificeret træ nok til at dække energiproducenternes behov for træflis og træpiller (hverken i Danmark eller i udlandet), har 5 større europæiske energiselskaber udviklet en ny certificeringsordning, de kalder SBP (Sustainable Biomass Partnership). Her er det ikke skoven, der certificeres, men biomasseproducenten, dvs. flisleverandøren. Med udgangspunkt i hvor træflisen høstes, laves der en risikoprofil – en risikovurdering – som fastlægger behovet for dokumentation. Vurderingen indgår som et centralt dokument i auditeringen (kontrollen) af den SBP-certificerede biomasseproducent. Producerer du selv flisen kan du blive SBP-certificeret.

Ad 3: Både skovbruget og energiproducenterne er interesserede i, at der er en tredje vej til at dokumentere, at flisen var bæredygtig produceret. Ikke alle flisleverandører er så store, at det giver mening at lade sig certificere. Men uden retningslinier for hvad man skal gøre og hvordan man skal kontrolleres, er ”anden dokumentation” også den vej, der er sværest at gå, for hvad er anden dokumentation?

National (SBP)-risikovurdering

For at gøre det muligt for flisleverandørerne at dokumentere bæredygtigheden på anden vis og for samtidig sikre ensartet grundlag for behovet for dokumentation både for flisleverandører i salgssituationen og energiproducenter i forhold til deres årlige rapportering om deres bæredygtige indkøb, igangsatte skovbruget og energiproducenterne i foråret udarbejdelsen af en national SBP-risikovurdering.

Den nationale SBP-risikovurderingen vurderer risikoen for at kriterierne i SBP-certificeringen bliver overtrådt. SBP-kriterierne dækker stort set det samme som brancheaftalen kriterier. En national SBP-risikovurdering kan derfor bruges som dokumentation i forhold til brancheaftalen. Den nationale risikovurdering bliver offentlig tilgængelig og må bruges frit.

De flisleverandører, der vælger at lade sig SBP-certificere, skal bruge den nationale SBP-risikovurdering som grundlag for deres certificering.

De flisleverandører (og energiproducenter), der gerne vil benytte den tredje vej – ”anden dokumentation”-, kan med udgangspunkt i den nationale SBP-risikovurdering fastlægge, hvad der er behov for at dokumentere.