Sådan skilter du lovligt om adgangsregler

Skilte i naturen bidrager ikke i sig selv til en forbedret naturoplevelse, men der kan være situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at kunne vejlede publikum om de rette adgangsmuligheder.

Vejledningen giver anvisning på en række lovlige skilte og hvilke situationer skiltene kan anvendes i.

Der kan være situationer, der ikke er dækket af vejledningens skilteforslag, og det er selvfølgelig lovligt for ejerne at få udarbejdet egne skilte, der dækker sådanne situationer. Skiltene må blot ikke være i strid med adgangsreglerne eller give et misvisende billede af adgangsmulighederne i forhold til den lovfæstede adgangsret.

Skovskilte

De grønne adgangsskilte med adgangsregler til skoven, kan fortsat bestilles hos Dansk Skovforening ved at udfylde bestillingsformularen.

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Danmarks Idrætsforbund, DGI, Danmarks Idrætsforbund, Kommunernes Landsforening, og Vejdirektoratet.

Skovskilte med adgangsregler til skoven, kan bestilles hos Dansk Skovforening.

Skovskilte med adgangsregler til skoven, kan bestilles hos Dansk Skovforening.