”Sæt farten ned – vi ved, hvor du bor”

Krigen om brugen af skovens stier er visse steder ekstremt konfliktfyldt. Det er ikke længere holdbart alene at opfordre til hensyntagen og dialog. Der er brug for nye løsninger.

I en konkret sag har mountainbikeryttere modtaget et anonymt – og meget alvorligt –  trusselsbrev i deres private postkasser:

Dette trusselsbrev er afleveret i flere mountainbikerytteres private postkasse. Helt urimelig og direkte strafbar trussel.

En helt urimelig og direkte strafbar trussel mod en brugergruppe i skoven. Det er ikke første gang at der er erklæret krig på skovens stier mellem mountainbikere, ryttere og andre brugere. Tidligere har der været spændt snore på tværs af mountainbikespor eller slået søm i grene, for at skade mountainbikeryttere.

Der er derfor i den grad brug for en løsning. Den konkrete sag er meldt til politiet.

Behovet for at kunne adskille brugere

Dansk Skovforening har i årevis peget på behovet for reelt at kunne adskille bestemte typer af friluftsbrugere i skoven. Vi sendte i 2017 et helt konkret forslag til Miljø- og Fødevareministeren, som har ansvaret for reglerne for offentlighedens adgang til skovene. I første omgang var ministeren lydhør overfor at se på en løsning, men endte med at droppe overvejelserne, da Friluftsrådet vurderede at der ikke var et behov for en løsning. Sagen her taler for en helt anden konklusion.

Skovejere har især behov for at kunne adskille mountainbikeryttere fra andre typer af gæster. Dels for at undgå konflikter, dels for at give bedre muligheder og oplevelser for såvel mountainbikerytterne som skovgæsterne i øvrigt. Den mulighed spænder den nuværende lovgivning med ministerens fortolkning af reglerne ben for, desværre. Selvom skovejerne anlægger særlige mountainbikespor kan sporene ikke forbeholdes en bestemt brugergruppe.

Vi opfordrer derfor miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen til at gøre det lovligt for skovejerne at udlægge særlige færdselsspor for fx mountainbikeryttere. Det er et effektivt konfliktløsningsværktøj til gavn for alle skovens brugere.

 

Kontakt

Tanja Blindbæk Olsen

Afdelingsleder

Mobil:

2537 1977