Sæt lys på affaldsdumpning i skov

Vi kender ikke omfanget af større affaldsdumpning i skov. Skal affaldsproblemet løses er det nødvendigt med større synlighed.

Der er ikke overblik over omfanget af større affaldsdumpning i privat skov og der er heller ikke hjælp på vej til at afholde udgifter til bortfjernelse af affald ud over det, der falder indenfor rammerne af Brand, Tyveri og Hærværksordningen.

Det er i korte træk Miljø- og Fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen svar på to spørgsmål stille af Christian Rabjerg Madsen (S) foranlediget af en artikel om dumpning af asbestaffald i Haldbjerg Plantage.

Ingen kender til omfanget af større affaldsdumpning i skov.

Urimeligt at skovejerne skal betale

Det er urimeligt, at skovejeren i en lang række tilfælde, skal betale omkostningerne ved at fjerne affaldet.

Dansk Skovforening tager jævnligt problemet op med politikerne, med skovens interessenter og med kommunen i aktuelle sager. Men som Christians Rabjerg Madsens spørgsmål til ministeren meget godt illustrerer, så skal affaldsproblemet være synligt for andre end skovejeren, hvis vi skal gøre os håb om at få løst problemet.

Send billeder ind af affald i skoven

Vi vil derfor gerne opfordre til, at du som skovejer tager billeder af det skovskrald, du møder på din vej, og sender det til os.

Uden dokumentation har vi svært ved at belyse problemets omfang og dermed svært ved at løfte spørgsmålet politisk.