Samarbejde med Banedanmark tilbage på sporet

Et stigende antal ekspropriationer i landet gør emnet højaktuelt for Dansk Skovforenings medlemmer. Dansk Skovforening har derfor taget initiativ til et styrket samarbejde med en af landets største anlægsmyndigheder for at bedre processerne.

Dansk Skovforening har i en årrække oplevet, at flere af vores medlemmer er kommet ind i særligt langvarige og vanskelige processer i ekspropriationssager, hvor Banedanmark har været anlægsmyndighed. Det har skabt frustration og usikkerhed hos de mange ejere, der allerede er berørt eller vil blive berørt af særligt elektrificeringen af jernbanenettet.

Derfor har vi gennem det seneste halvår haft dialog med Banedanmarks ledelse, hvor vi har fremlagt problemerne og drøftet mulige løsninger som kan forbedre processerne i projekterne.

Løsning skitseret

Banedanmark har taget kritikken til sig og på den baggrund tilrettet deres procedure for særligt anlægsprojekterne.

Først og fremmest vil skovafdelingen hos Banedanmark nu levere en stærkere faglig bistand i organisationens interne udbudsprocesser, når skovområder påvirkes. Her vil afdelingen også komme med mere bistand til anlægssektionen i Banedanmark under selve den løbende projektimplementering og endelige opfølgning.

Et af de særlige problemer vi gennem medlemssager har oplevet, er manglende overholdelse af aftaler og ligegyldighed fra de entreprenører, som har udført arbejdet. Her har Banedanmark ændret den overordnede projektmetode, så der nu laves udbud rettet mod skoventreprenører for de strækninger der går gennem skov, fremfor den tidligere model, hvor der var tale om totalentrepriser.

Skovejere som konstaterer aftalebrud, vil fortsat have adgang til en central kontaktperson på projekterne. I tillæg hertil vil der nu blive oplyst om et centralt kontaktpunkt hos Banedanmark, hvorfra hurtig reaktion og tilbagemelding også kan forventes.

Fremtidigt samarbejde

Det glæder os at grundstenen er nu lagt for et styrket samarbejde mellem skovejerne og Banedanmark omkring vilkår ved ekspropriationer og procesimplementeringer. Vi har nu aftalt en fortsat løbende dialog mellem Banedanmark og Dansk Skovforening for at følge effekten af de nye tiltag.

Rådgivning til medlemmer

Vi har solide erfaringer med ekspropriationssager – forløbene, erstatningsstørrelser, ankeprocesser – fx i forbindelse med etablering og udvidelse af offentlige anlæg og trafikforbindelser eller el-ledninger.

Som medlem af Dansk Skovforening har du adgang til kort gratis telefonisk rådgivning. Vi tilbyder endvidere at gennemgå skriftligt materiale som baggrund for en vurdering af sagen og forslag til videre skridt.

Derudover kan du ved aktivt tilvalg købe yderligere rådgivning, hvis der er behov for dette fx ved større sager af længerevarende karakter eller hvis du ønsker at Dansk Skovforening hjælper med indsigelser og erstatningsberegninger.

Læs mere om vores rådgivning og timepriser under rådgivning.