Sandheden om danskernes sorte brænde

Mange medier fortæller i dag at 2/3 af brændeforbruget som kommer fra ikke-registrerede kilder. Men det er ikke sort brænde alt sammen. Der er masser af lovligt, ikke-registreret brænde som det er praktisk umuligt at lægge brændeafgift på.

Jyllandsposten skriver i dag at “op mod to tredjedele af de enorme mængder træ, der afbrændes i ovnene, er indkøbt sort i de danske skove eller importeret illegalt fra især Tyskland”.

Helt så slemt er det dog næppe med danskernes moral og forbrug af sort brænde. Her er tallene så vidt som de nu er kendt:

Masser af lovligt, ikke-registreret brænde

Danskernes samlede forbrug af brænde er vurderet gennem en telefonundersøgelse foretaget af Energistyrelsen.

  • Danske skoves registrerede brændehugst svarer til 15 % af danskernes estimerede forbrug.
  • Den registrerede import af brænde svarer til 17 % af danskernes estimerede forbrug.
Tilbage er derfor cirka 2/3 af brændeforbruget som kommer fra ikke-registrerede kilder. Det kan være mange forskellige kilder:
  • Træ fra haver, parker, frugtplantager og levende hegn – afhentet af private
  • Træ fra haver, parker, frugtplantager og levende hegn – afhentet og videresolgt af brændehandlere
  • Affaldstræ og brændbart affald (både rent træ og forarbejdet), fx fra træindustrien
  • Træ solgt som et andet produkt end brænde (lovligt), men hvis slutanvendelse i realiteten er brænde
  • Importeret brænde af private i egen bil
  • Sort brænde fra danske skove og fra udlandet.

Nogle af disse kilder er fuldt lovlige, andre er ulovlige.

Konsekvenser af en brændeafgift på dette marked

Uanset om disse mange ikke-registrerede kilder til brænde er lovlige eller ulovlige, vil det være fuldstændig umuligt i praksis at administrere og kontrollere en afgift på dem.

Derfor står tilbage at hvis der indføres en afgift på brænde, vil staten stadig ikke få noget provenu fra 2/3 af brændeforbruget. Afgiften vil tværtimod skubbe en del af forbruget af registreret brænde over til det afgiftsfri ikke-registrerede brænde.