Sandsynligvis enighed på vigtige punkter i Skovpolitisk Udvalg

Skovforeningen vurderer at der kan opnås enighed i Skovpolitisk Udvalg om vigtige elementer om økonomi, biodiversitet og friluftsliv.

Efter betydelige vanskeligheder i udvalgsarbejdets forløb med henblik på at opnå enighed om en samlet rapport, ser det nu ud til at der vil kunne opnås en sådan enighed i udvalget. Det er vigtigt for skovene at der kan etableres et sådant fælles udgangspunkt for fremtidens skovpolitik.

Vi mangler dog endnu at se de endelige tekster efter det seneste udvalgsmøde. Tidsplanen er nu som følger:

  • Hovedlinjer i udvalgets anbefalinger drøftes med miljøministeren på et møde den 8. juni
  • Den 10. juni afholdes et afsluttende møde i udvalget, hvor de endelige tekster finpudses
  • Selve offentliggørelsen af rapporten sker ultimo juni