Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt

Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.

Danskere der selv henter deres brænde i skovene, kan forberede sig på at brændet bliver dobbelt så dyrt.

Regeringen vil lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme.

Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt: Afgiften skønnes at blive omkring 165 kr. pr. rummeter bøgebrænde. Gennemsnitsprisen for sankebrænde af bøg har været helt stabil siden 2004 og var i 2011 156 kr.+ moms pr. rummeter. Se prisudviklingen for brænde 2003-2011.

Afgiftens formål er at tjene penge til staten for at dække en del af statens tab når danskerne ellers gør som ønsket: Bruger mindre kul, olie og gas og derfor betaler færre afgifter af fossil energi.

Konsekvenser af afgiften

Afgiften er udtænkt bag et skrivebord, og politikerne bag energiforliget aner næppe hvilke konsekvenser afgiften vil få:

  • Øget grænsehandel
  • Øget CO2-udledning
  • Dyrere at bo i landdistrikterne
  • Øget marked for sort brænde
  • Øget afbrænding af urent træ
  • Forringet pleje af skovene
  • Uhyrligt bureaukrati med at administrere og kontrollere en punktafgift på Danmarks 25.000 skovejendomme.

Historien bag afgiften

Den nye afgift har fået det forskønnende og uforståelige navn ”forsyningssikkerhedsafgift”.

Den blev foreslået af den borgerlige regering, overtaget af den nuværende og aftalt af et bredt flertal i Energiforliget i marts 2012. Nu er lovforslaget under udarbejdelse og fremsættes i foråret 2013. Afgiften fases ind fra 2014 og får fuld effekt fra 2020.

Vindmøller, solpaneler, varmepumper og jordvarme går fri.

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Martin Einfeldt, mobil 6170 8042, me@skovforeningen.dk.