Se eller gense bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen

Dansk Skovforening har afholdt generalforsamling. Ingen ændringer i bestyrelsessammensætningen.

Dansk Skovforening afholdt den 28. maj en meget utraditionel generalforsamling. Da vi på grund af Covid-19 restriktioner ikke kunne afholde en fysisk generalforsamling, blev generalforsamlingen for første gang afholdt som en elektronisk transmitteret generalforsamling.

Tak til Hedeselskabet for at lægge lokaler og teknik til på dagen.

Du kan herunder se eller gense bestyrelsens mundtlige beretning fra dagen eller du kan læse den som PDF.

Bestyrelsesmedlemmer genvalgt

Gennemførelsen af generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden og uden tekniske udfald.

De fire bestyrelsesmedlemmer på valg: Peter A. Busck, Christian Sehestedt Juul, Jens Kristian Poulsen og Bendt Wedell blev alle genvalgt.

Bestyrelsen gennemfører sin interne konstituering på deres førstkommende møde den 17. juni. Den nuværende konstituering fortsætter som midlertidig frem til da.

Regnskab, Kontingent og honorarer

Regnskabet for 2019 blev godkendt og bestyrelsens forslag til kontingentsatser og honorarer til bestyrelsen for 2021 blev vedtaget uden bemærkninger.