Sekretariatet er delvis genåbnet

Stort set alle medarbejdere hos Dansk Skovforening har nu arbejdet hjemmefra i 1½ måned pga. coronavirus.

Fra mandag den 20. april begyndte vi langsomt – og med alle tænkelige forholdsregler mod smittespredning – at vende tilbage til kontoret. Der er opgaver, som mest effektivt løses fra kontoret og andre opgaver som alene kan løses derfra. Derfor vil flere medarbejdere nu arbejde delvis hjemmefra og delvis fra kontoret.

Det er gået fint med at arbejde hjemmefra, men vi ser frem til at vende tilbage til de vante rammer på kontoret under hensyn til myndighedernes retningslinjer og gode råd for at undgå smittespredning.

Kontoret er stadig ikke åbent for møder med eksterne

Alle møder med medlemmer og eksterne samarbejdspartnere afholdes over telefon eller som videomøder. Du skal derfor ikke møde op hos Dansk Skovforening men kontakte den relevante medarbejder for at indgå en aftale.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.