Sjællandske og Storstrøms Skovkredse er sammenlagt

Det har gennem længere tid været overvejet at sammenlægge kredsene for at forene ressourcerne til at skabe et relevant og interessant indhold på møderne, der skaber værdi for medlemmerne i det lokale arbejde.

På et fællesmøde den 18. juni 2019 besluttede kredsene at indstille en sammenlægning af kredsene til Dansk Skovforenings bestyrelse, og bestyrelsen har tilsluttet sig sammenlægningen.

De 2 skovkredse bliver derfor sammenlagt under navnet Sjællandske Skovkreds.

Skovkredsens formand er Bo Jung og næstformand er Anders Grube.