Skærpet kontrol af social dumping i jordbrugserhvervene

Arbejdstilsynet, SKAT og politiet har i løbet af i år taget initiativ til seks landsdækkende aktioner mod social dumping. Aktionerne retter sig mod udenlandske virksomheder inden for byggebranchen, landbrug, skovbrug og gartneri.

Arbejdstilsynet, SKAT og politiet har i løbet af i år taget initiativ til seks landsdækkende aktioner mod social dumping. Aktionerne retter sig mod udenlandske virksomheder inden for byggebranchen, landbrug, skovbrug og gartneri.

På seneste aktion gennemførte Arbejdstilsynet 97 kontrolbesøg og gav i alt 68 reaktioner. 57 af disse reaktioner var for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. 11 virksomheder var desuden ikke korrekt anmeldt i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

SKAT’s kontrol af 85 virksomheder viste især problemer med momsbetaling, ligesom at SKAT nu undersøger en række sager om personskat og sort arbejde.

Indsatsen mod social dumping er en del af udmøntningen af regeringens aftale med Enhedslisten om at styrke indsatsen mod social dumping.

Ekstra penge afsat på finansloven til sådanne aktioner

I aftalen om finansloven for 2013 er regeringen og Enhedslisten enige om at styrke indsatsen mod social dumping med en række initiativer inden for følgende hovedområder:

  • styrket anvendelse og håndhævelse af Registeret for udenlandske tjenesteydere – Arbejdstilsynet gives hjemmel til at udstede administrative bødeforlæg

  • styrket håndhævelse af reglerne for udenlandske tjenesteydere

  • øget brug af arbejdsklausuler

  • forbedret information og vejledning – 25 mio. kr. afsat i 2014

  • styrket myndighedsindsats – 12 mio. kr. afsat i 2014.