Skal jeg lave gødningsplanlægning inden 10. september 2020?

Der har været usikkerhed om hvordan skovbruget er omfattet af de nye krav om at indberette gødningsplanlægning. Se her om du er en af dem, der skal lave gødningsplanlægning for dine skovarealer inden 10. september 2020.

Du har måske set Landbrugsstyrelsens påmindelser om at land- og skovbrugere skal huske at indberette gødningsplanlægning inden 10. september i år.

Der har været usikkerhed om hvornår skovbrug er omfattet og hvornår der var krav om at skovarealer skal medtages på GKEA-kortet.

For planperioden 2019/2020 gælder det nye registreringskrav for skove med mere en 10 ha areal med en kvælstof eller forsfor-norm IKKE. Så det er kun hvis du allerede er registreret i registeret for gødningsregnskab at du skal lave gødningsplanlægning inden 10. september.

I dette flow-diagram kan du se om du også skal medtage skovarealer i din gødningsplanlægning (PDF-fil).

Hvis du skal lave gødningsplanlægning skal du benytte vejledning fra Landbrugsstyrelsen.

Hvis du kun har skov og ikke har et fællesskema, men stadig er registreret i registeret for gødningsregnskab kan du finde vejledning til at indsende gødningsplanlægning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Planperioden 2020/2021 – nye regler

Fra næste planperiode kommer der nye krav til hvem der lovpligtigt skal registreres i registeret for gødningsregnskab.

Vi har efter dialog med landbrugsstyrelsen fundet en acceptabel løsning for skovene. Vi vil informere nærmere om de nye regler når vejledningen for planperiode 2020/2021 udkommer.