SKAT kendte til fejl i skovvurderinger siden 2002

”Folketinget vildledt om ejendomsvurderinger”.

Det var overskriften på Jyllands-Postens forside søndag 8. september. Avisen gennemgik SKATs mange fejlvurderinger af ejendomme igennem det seneste årti.

Der har været fejl i mere end 50% af vurderingerne som var enten væsentligt for høje eller væsentligt for lave.

Skovforeningen sagde det til politikerne i 2002

Skovforeningen gjorde allerede i 2002 den daværende skatteminister opmærksom på de systematiske fejl i skovbrugets vurderinger. Men ingen politiker ville gøre noget ved det.

Skovforeningen havde foretræde for det daværende Ligningsråd for at få opbakning til vores synspunkter om principperne for vurderingsansættelsen. Uden resultat.

SKAT gjorde i 2007 skatteministeren opmærksom på de mange fejl i vurderingerne, men heller ikke her skete der noget. Tværtimod orienterede skatteministeren Folketinget i 2008 om en kampagne der skulle føre til færre klagesager.

Men kampagnen var ikke beregnet til at forbedre vurderingerne. I stedet kontaktede SKAT 20.000 borgere for at få dem til at trække deres klager over vurderingerne tilbage. SKATs påstod at vurderingen ”ikke ville få nogen betydning” på grund af loftet over stigninger i ejendomsskatten.

Det var forkert: Både arve- og gaveafgifter og stempelafgifter fastsættes ud fra de offentlige vurderinger. Og for ejendomsskatten kommer et stort efterslæb i beregningsgrundlaget som følge af den maksimale stigningsprocent på udskrivningsgrundlaget. Ejerne vil opleve at ejendomsskatten stadig stiger selvom vurderingerne skulle falde.